ФОРМУВАННЯ МЕДИКО-ФІЗІОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

  • Благий О. С.
Ключові слова: харчова галузь, оздоровчі продукти, професійна підготовка, інженер-технолог, здоров’язберігаюча компетентність, медико-фізіологічна складова змісту навчання

Анотація

Оздоровче харчування направлене на зміцнення і підтримку здоров’я споживачів, забезпечення профілактики захворювань, зростанню імунітету та стійкості до зовнішніх подразників організму. Так, актуальним завданням інженера-технолога харчової галузі стає розробка та впровадження продукції оздоровчого призначення. Тому, сучасна професійна освіта направлена на формування у майбутніх фахівців здоров’язберігаючої компетентності, а саме системних знань з фахових дисциплін медико-фізіологічного, технологічного та біологічного напрямів. Проте, у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі встановлено протиріччя між необхідністю розробки продукції оздоровчого призначення та недостатнім рівнем медико-фізіологічних знань щодо функціонування організму споживачів. Тому, метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка медико-фізіологічної складової змісту навчання майбутніх інженерів-технологів харчової галузі. У статті визначено структуру медико-фізіологічної складової змісту навчання майбутніх інженерів-технологів харчової галузі, що містить наступні підсистеми: «Вікові та статеві особливості розвитку організму людини»; «Вплив фізичної активності на організм людини»; «Фізіологічний стан органів та систем організму людини».

Опубліковано
2018-01-24
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4