РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ

  • Блажко О. А.
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, компетентність, професійна підготовка майбутнього вчителя хімії

Анотація

У статті розглядається проблема компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя хімії. Реалізація компетентнісного підходу дає можливість забезпечити цілісність професійної підготовки майбутнього вчителя хімії та імплементацію Закону України «Про вищу освіту». Визначено основні напрями реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя хімії: оновлення цільового та удосконалення змістового компонентів системи професійної підготовки; переорієнтація освітнього процесу із знаннєво-орієнтованого на практико-орієнтований; визначення результатів навчання у вигляді сформованих у студента компетенцій; використання у навчальному процесі таких освітніх технологій, які б сприяли створенню навчальних та професійних ситуацій, основною метою яких є забезпечення формування у студентів певних компетентностей. Уточнено зміст понять «компетенція» і «компетентність». Під компетенцією розуміємо нормативний результат освітнього процесу, що являє собою систему знань, умінь, навичок та способів їх застосування у практичній діяльності. Компетентність – це індивідуальна, інтегративна якість особистості, яка виступає мірою сформованості компетенцій і характеризує готовність фахівця до здійснення професійної діяльності та творчого розвитку у певній сфері.

Опубліковано
2018-01-24
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4