Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», визнаний МОН України (Наказ № 1328 від 21.12.15 р.) виданням, де можуть публікуватися матеріали кандидатських і докторських дисертацій.

Scientific papers "Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory and experience problems,"acknowledged MON Ukraine (Decree № 1328 of 21.12.15) edition, where materials can be published theses.

Головні наукові напрями