Наукова лабораторія


Педагогічної майстерності
СКЛАД НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Керівник лабораторії (на громадських засадах) – Каплінський В. В., кандидат педагогічних наук, доцент каф. педагогіки.

Наукову лабораторію формують два сектори:

I. Дидактична складова

Мета діяльності – розробка та впровадження в навчальний процес активних методів навчання, спрямованих на формування педагогічної майстерності викладача вищої школи та реалізації його творчого потенціалу.

II. Реалізація виховного потенціалу професійної діяльності викладача вищого навчального закладу

Мета діяльності – вивчення й узагальнення інновацій, використання новітніх виховних технологій, їх упровадження в навчально-виховний процес середньої й вищої школи.

Кожен сектор має закріплений склад співробітників:

І. Дидактична складова

Лавріненко О.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділом змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти дорослих НАПН України;

Давидюк М. О., кандидат педагогічних наук, доцент каф. педагогіки;

Волошина О. В., кандидат педагогічних наук, доцент каф. педагогіки;

Хамська Н. Б. кандидат педагогічних наук, доцент каф. педагогіки;

<

ІІ. Реалізація виховного потенціалу професійної діяльності викладача вищого навчального закладу

Каплінський В.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки;

Галузяк В.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки;

Столяренко О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки;

Холковська І.Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.