Наукова школа професора Кадемії М.Ю.

В навчально-науковому інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації сформована наукова школа, яка успішно здійснює наукові дослідження з проблемами професійного навчання та організації навчального процесу в навчальних закладах на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних форм і методів здійснення навчального процесу.
Очолює цю школу кандидат педагогічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, заслужений вчитель України Кадемія Майя Юхимівна, яка є автором понад 400 наукових і науково-методичних праць, серед них 10 монографій, понад 90 навчальних посібників (у тому числі 8 із програм Міністерства освіти і науки України), понад 300 наукових статей у провідних фахових виданнях і збірниках наукових праць, а також методичні рекомендації для викладачів, учнів, студентів тощо.
На високому науковому рівні професор Кадемія М.Ю. розробляє і викладає курси лекцій з дисциплін «Інноваційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях», «Сучасні інформаційні технології в освіті» (для студентів магістратури), «Навчально-виховний процес у закладах освіти», «Педагогічні технології в освітньому процесі (для аспірантів)», керує виконанням дипломних робіт для студентів магістратури, читає лекції педагогів Вінниччини.
Професор Кадемія М.Ю. бере активну участь у громадській роботі. Вона є членом ученої ради інституту, член спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.