Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації


На базі Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації працюють такі наукові школи:

Наукова школа професора Гуревича Р.С.

Наукова школа професора Кадемії М.Ю.

Наукова школа професора Коломієць А.М.

Наукова школа професора Акімової О.В.