Наукова школа професора Акімової О.В.
S

Під керівництвом Акімової Ольги Вікторівни діє наукова школа з дослідження проблем підготовки фахівців вищої кваліфікації та загальних проблем сучасної педагогіки. В межах наукової школи досліджуються проблеми з теорії і методики професійної освіти, теорії і методики виховання студентської молоді, загальної педагогіки та історії педагогіки. Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Акімової Ольги Вікторівни підготували та захистили кандидатські дисертації науковці:

Чорна Наталія Володимирівна «Оцінювання навчальних досягнень учнів методом тестування в педагогіці США» (2005 р.); Байдацька Наталія Михайлівна «Педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах недержавної форми власності» (2007 р.);

Хоменко Тетяна Василівна «Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки» (2010 р.);

Бондар Марина Валеріївна «Педагогічні умови формування інтелектуальної культури студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки» (2011 р.);

Шролик Ганна Павлівна «Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності» (2011 р.);

Лісниченко Алла Павлівна «Підготовка майбутнього вчителя до творчої самореалізації в професійній діяльності» (2011 р.);

Боблієнко Олена Павлівна «Формування поліхудожньої компетентності майбутнього вчителя музики у процесі фахової підготовки» (2013 р.);

Калашник Наталія Василівна «Формування міжкультурної комунікативної компетентності у іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України» (2015 р.);

Жаровська Олена Петрівна «Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету» (2015 р.);

Наливайко Ольга Борисівна «Формування професійного мислення майбутніх сімейних лікарів засобами контекстного навчання» (2016 р.); Сурсаєва Інна Станіславівна «Формування професійного мислення майбутніх фельдшерів у процесі фахової підготовки у медичних коледжах» (2016р.).