Наукова школа професора Акімової О.В.
Фотография

АКІМОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

У 1978 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут. А з 1980 року почала працювати асистентом кафедри педагогіки, одночасно навчалася в аспірантурі у Київському державному інституті іноземних мов.

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічне стимулювання всебічного розвитку особистості майбутнього вчителя в системі вузівської підготовки», а у 1992 році отримала вчене звання доцента.

З 2000 р. Ольга Вікторівна очолює ініціативну групу, яка активно та продуктивно працює над проблемою розвитку творчого мислення студентської молоді, ця теоретико-експериментальна робота визначила напрям подальшої наукової діяльності. З 2001 – 2005 рр. навчалася в цільовій докторантурі, а у 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти», отримала вчений ступінь доктора педагогічних наук.

З 2011 року – професор кафедри педагогіки.

З 2012 року – завідувач кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, яка у 2016 році була переіменована як кафедра педагогіки і професійної освіти та включена у склад Навчально-наукового інституту педагогіки, психології та підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Розвиток кафедри Акімова О.В. забезпечує шляхом ліцензування нових спеціальностей освітньо-кваліфкаційного рівня магістра та освітньо-наукового рівня доктора філософії з педагогічних напрямів підготовки. Кафедра, якою керує Акімова О.В., активно здійснює підготовку аспірантів. Під її керівництвом організовуються та здійснюються попередні розгляди кандидатських та докторських дисертаційних досліджень з педагогічних спеціальностей, забезпечується кваліфікована оцінка наукової та практичної цінності поданих до розгляду робіт, що сприяє підвищенню науково-методологічного та методичного рівня викладачів кафедри. Вона дбає про науковий потенціал кафедри, навчально-методичне забезпечення навчального процесу, впровадження нових інформаційних технологій та інноваційних методик навчання, підготовку висококваліфікованих фахівців.