Публікації Акімової О.В.

  1. Акімова О.В. Формування творчого мислення майбутнього вчителя учителів // Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх учителів: колективна монографія / Акімова О.В. (керівник), Галузяк В.М., Каплінський В.В., Холковська І.Л. та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 315 с. – С. 5-40.


  1. Акімова О. В. Експериментальна перевірка педагогічної системи формування творчого мислення майбутнього вчителя / О.В.Акімова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 43. – Вінниця, 2015.


  1. Акімова О. В. Методичні рекомендації до комплексного екзамену для студентів спеціальності« Педагогіка вищої школи» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра / О. В. Акімова, В. В. Каплінський, Н. Б. Хамська. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер» 2015. – 49 с.


  1. Акімова О. В. Теоретичні та концептуальні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя / О.В.Акімова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Випуск 42 – Київ-Вінниця: «ТОВ фірма «Планер», 2015.


  1. Акімова О.В. Reading motivation in modern representatives of various social groups / Акімова О.В., Сапогов В.А. // Педагогика. Теоретические и практические аспекты развития современной науки // Международная научно-практическая конференция. – Познань, Польша, 30.09.2015-01.10.2015 – С.68-73.


  1. Акімова О.В. Формування креативного мислення студентів засобами модульно-варіантної технології навчання / Акімова О.В. // Педагогика. Теоретические и практические аспекты развития современной науки // Международная научно-практическая конференция. – Познань, Польша, 30.09.2015-01.10.2015 – С.6-12.


  2. Акімова О.В. Креативні можливості змісту історії педагогіки в педагогічному університеті / О.В. Акімова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. - Випуск 43 - Київ-Вінниця: "ТОВ фірма "Планер", 2015.