СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

ДАВИДЮК МАРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ


 1. 1.      Олімпіада з педагогіки як засіб професійного розвитку майбутнього вчителя// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Випуск 41 – Київ-Вінниця: «ТОВ фірма «Планер», 2015. – с. 284-287

   

  2.      Динаміка змісту етнічних стереотипів студентської молоді у різних ситуаціях міжетнічної The research of teaching abilities of students who are going to be teachers Fourth International Congress on Social Sciences and Humanities». Proceedings of the Congress (2 April, 2015). Volume 2.- «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna, 2015. – p. 152-158.

   

  3.      Особливості конструювання проблемних завдань з біології в основній школі // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. Наукю праць – Вип. 42/ Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С.38-41.

   

  4.      Теорія і практика вищої професійної освіти: навчальний посібник/ Укл.: М.О. Давидюк –Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 94 с.

   

  5.      Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти» Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 22 с.

  6.      Історія освітніх виховних систем: навчальний посібник для студентів магістратури зі спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи**** Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 156 с.

   

  7.      Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія освітніх виховних систем: навчальний посібник для студентів магістратури зі спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи**** Вінниця: ТОВ «Планер», 2015 – 34 с.

   

  8.      Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Серія Педагогіка і психологія. – Випуск 46. – 181-183