СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

ДАВИДЮК МАРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ


  1. Вивчення дисципліни «Педагогічні технології інклюзивного навчання» як фактор розвитку загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя Освіта дітей з особливими потребами : від інституалізації до інклюзії // Зб. тез. доп. / Редкол. : В.В.Засенко, А.А.Колупаєва, Н.І.Лазаренко, З.П.Ленів. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – С.89-91


  1. Розвиток професійно важливих якостей і педагогічних здібностей майбутнього вчителя засобами педагогічних олімпіад і веб-квестів // Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх учителів : монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.] – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С.76-89.


  1. Методичні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя до роботи в інклюзивному освітньому середовищі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : Зб. наук. праць. – Випуск 48 / Редкол. : В.І.Шахов (голова) та ін. – Вінниця : «Нілан-ЛТД», 2016 – С. 138-142.