Список

наукових і методичних праць

доцента кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного

університету імені М.Коцюбинського

Галузяка Василя Михайловича

  1. Галузяк В. М. Педагогічна діагностика: Курс лекцій / В. М. Галузяк, І.Л. Холковська. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 164 с.

  2. Галузяк В. М. Педагогічна конфліктологія: навчальний посібник / В. М. Галузяк, І.Л. Холковська. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 208 с.

  3. Галузяк В. М. Психологія вищої школи: навчальний посібник / В. М. Галузяк. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 208 с.

  4. Галузяк В. М. Тренінг особистісної зрілості як інноваційна методика професійної підготовки майбутніх педагогів / В. М. Галузяк // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи: монографія. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – С. 44-56.

  5. Галузяк В. М. Структурно-функціональні особливості професійної самосвідомості вчителя / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцю­бинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 43. – Вінниця, 2015. – С. 192-197.

  6. Галузяк В. М. Розвиток професійної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів: Монографія / В. М. Галузяк, К.В. Доброво­льська. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 256 с.

  7. Haluzyak V.M. The teachers authority as the factor of personal influence on students / V.M. Haluzyak, I.L. Holkovska // Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki» (29.11.215 – 30.11.2015). – Warszawa, 2015. – S. 6-9.

  8. Галузяк В. М. Педагогічна влада: сутність, форми, ефекти / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцю­бинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 44. – Вінниця, 2015. – С. 9-17.