СПИСОК

наукових і методичних праць

доцента кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного

університету імені М.Коцюбинського

ГАЛУЗЯКА ВАСИЛЯ МИХАЙЛОВИЧА

  1. Галузяк В. М. Образовательная среда как фактор личностного развития будущих учителей / В. М. Галузяк // Человек и общество: на рубеже тысячелетий: материалы международной научной (заочной) конференции, 25 марта 2016 г. / под общей ред. проф. О.И. Кирикова. – Выпуск 60. Воронеж: ВГПУ; Москва: Наука: информ, 2016. – 201 с. – С. 139 – 150.

  2. Галузяк В. М. Personal maturity of the teachers as a factor of the efficiency of pedagogic activity / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцю­бинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 45. – Вінниця, 2016. – С. 55-63.

  3. Галузяк В. М. Особистісна референтність вихователя: її сутність і типи / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцю­бинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 46. – Вінниця, 2016. – С. 142-148.

  4. Галузяк В. М. Критерії особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій / В. М. Галузяк // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства: монографія / В.І. Шахов, О.М. Паламарчук [та ін.] – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – C. 86-106.

  5. Галузяк В. М. Розвиток рефлексивності у майбутніх учителів / В. М. Галузяк // Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх учителів: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.] – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 30-58.

  6. Галузяк В. М. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів: монографія / В. М. Галузяк, С.І. Тихолаз. – Вінниця, 2016. – 224 с.

  7. Галузяк В. М. Очікування успіху як мотиваційний чинник педагогічного спілкування / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцю­бинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 47. – Вінниця, 2016. – С. 179-186.