Список

наукових і методичних праць

доцента кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного

університету імені М.Коцюбинського

Холковської Ірини Леонідівни


  1. Холковська І.Л. Педагогічна діагностика: методичні рекомендації до проведення практичних і лабораторних занять. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 124 с.

  2. Галузяк В.М., Холковська І.Л. Педагогічна діагностика: Курс лекцій. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 164 с.

  3. Галузяк В.М., Холковська І.Л. Педагогічна конфліктологія: навчальний посібник. - Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 208 с.

  4. Холковська І.Л. Педагогічна конфліктологія: практикум. - Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 256 с.

  5. Холковська І.Л. Педагогічні прийоми формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи: монографія. - Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. - С. 151-158.

  6. Холковська І.Л. Типи педагогічних конфліктів у вищій школі та їх причини // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 43. – Вінниця, 2015. – С. 142-147.

  7. Холковська І.Л. Задачний підхід до формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 41 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 473-477.

  8. Haluzyak V.M., Holkovska I.L. The teacher’s authority as the factor of personal influence on students // Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki» (29.11.215 – 30.11.2015).Warszawa, 2015. – S. 6-9.

  9. Холковська І.Л. Вивчення рівня сформованості загальнопедагогічної компетентності студентів – майбутніх учителів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Збірник наук. пр. - Випуск 43. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 500-505.

  10. Холковська І.Л. Діагностика загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». Випуск 44. – Вінниця, 2015. – С. 214-218.