Список опублікованих праць

1. Ігнатова О.М., Давидюк М.О., Шикова Ю.О. Олімпіада з педагогіки як засіб професійного розвитку майбутнього вчителя // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Випуск 41 – Київ-Вінниця: «ТОВ фірма «Планер», 2015. – с. 284-287.

2. Ihnatova O., Davydyuk M. The research of teaching abilities of students who are going to be teachers друк // Fourth International Congress on Social Sciences and Humanities». Proceedings of the Congress (2 April, 2015). Volume 2.- «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna, 2015. – p. 152-158.

3. Ігнатова О.М. Система вищої освіти у Канаді// Наукові записки ВДПУ. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. пр. - Випуск 44. - ч.1. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – с..244-249.

4. Ihnatova O. Competence Areas of the European Teacher//Zbiór raportów naukowych. Zbior raportow naukowych. Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej " Pedagogika. Priorytetowe obszary nauki" (29.11.2015 - 30.11.2015) -Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. Diamond trading tour, 2015. - p. 34-37.