Список опублікованих праць

1. Ігнатова О.М. Специфіка створення тестових завдань і впровадження тестування як основного засобу педагогічного вимірювання // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Випуск – Київ-Вінниця: «ТОВ фірма «Планер», 2016. – с. 284-287.

2. Ігнатова О.М. Підходи до інтернаціоналізації вищої освіти в Європі та їх наслідки для стратегічного управління // Наукові записки ВДПУ. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. пр. - Випуск. - ч.. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – с..