Список публікацій В. В.Каплінського  1. Каплінський В. В. Загальнопедагогічна підготовка до курсового та комплексного державного екзамену (осв.-квал. рівень «бакалавр»: Навчальний посібник / В. В. Каплінський. – Вінниця : ТОВ Нілан ЛТД, 2015. -131с.  1. Каплинский В. В. Анализ подходов к формированию коммуникативных умений/ В. В. Каплинский //APRIORI. Серия: Гуманитарные науки [Электронный ресурс]. - 2015. - № 1. Режим доступа: http://apriori-journal.ru/seria1/1-2015/Kaplinskij.pdf

  1. В. Каплінський. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник / В. Каплінський. – Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 222 с.  1. Каплінський В.В. Лекція у вищому навчальному закладі: за і проти/ В. В. Каплінський // Наукові записки ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Сер.: педагогіка і психологія. Вип. 43. – Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2015. – С.  1. Програма комплексного екзамену для студентів спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої Школи**** освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з педагогіки вищої школи, методики викладання у вищій школі, методології та методів педагогічних досліджень, теорії та практики вищої професійної освіти, педагогічної діагностики / Розробники: Акімова О.В., Каплінський В.В., Хамська Н. Б. – Вінниця, 2015. – 44с.  1. Акімова О. В. Методичні рекомендації до комплексного екзамену для студентів спеціальності« Педагогіка вищої школи» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра / О. В. Акімова, В. В. Каплінський, Н. Б. Хамська. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2015. - 49 с.