Публікації асистента кафедри педагогіки і професійної освіти

Н.Р. Опушко

  1. Опушко Н.Р. Розвиток освіти на Поділлі в першій половині ХІХ століття : методичні рекомендації для самостійного вивчення студентами / Н. Р. Опушко. – Вінниця, 2016.

  2. Столяренко О.В. Проблеми професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на основі ціннісного ставлення до людини / О.В.Столяренко, О.В.Столяренко, Н.Р. Опушко (у співавтор.) // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії // Зб. тез. доп. / Редкол.: В.В. Засенко, А.А. Колупаєва, Н.І. Лазаренко, З.П. Ленів. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – 416 с. (С. 331-333)