Список наукових та навчально-методичних праць

САПОГОВА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА


  1. Сапогов В.А. Структурно-функціональна модель формування творчого мислення майбутнього вчителя / О. В. Акімова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 47. – Вінниця, 2016. – С. 9–14.


  1. Сапогов В.А. Інклюзивна освіта: сутність, поняття, термінологія / В.А.Сапогов // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії : Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології, реабілітології // Зб.тез.доп. / Редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Н. І. Лазаренко, З. П. Ленів. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – 416 с. – С. 331–333.