СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ВОЛОШИНОЇ О.В.:

  1. Волошина О.В. Використання технології проблемного навчання при викладанні дисциплін педагогічного циклу / О. В. Волошина // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 46. – Вінниця, 2016. – С. 9-13.

  2. Волошина О.В. Використання активних методів навчання при викладанні дисциплін педагогічного циклу / О. В. Волошина // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 48. – Вінниця, 2016. – С.

  3. Волошина О. В. Підготовка майбутніх учителів до навчально-виховної роботи в інклюзивних класах як нагальна потреба сучасної освіти / О.В. Волошина // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії. Збірник тез доповідей. – Вінниця, 2016. – С. 64-67.

  4. Волошина О.В., Дмітренко Н.Є. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до роботи в інклюзивних класах / О.В. Волошина, Н.Є. Дмітренко // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – №4. – 2016. – С 26-34.

  5. Волошина О.В. Формування толерантності в майбутніх учителів в процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу.// Розвиток професійно важливих якостей умайбутніх учителів: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М – Вінниця: ТОВ»Нілан-ЛТД», 2016- С. 59-76.