Головна

Смарт університет – комплексна автоматизована система змішаного навчання  для організації і супроводу навчального процесу. Система має можливість підтримки всіх форм навчання – очної, заочної, очно-заочної, змішаної тощо.

Вибрати свою програму
Університет пропонує освітні програми для школярів, студентів, вчителів, викладачів, співробітників державних установ, персоналу комерційних організацій, всім бажаючим підвищити свій освітній рівень.

Як вчитися?
Заняття проводяться в режимі реального часу за допомогою новітніх мережних технологій: відеоконференцзв’язок, вебінар, чат, форум, електронна пошта. Навчальний процес супроводжують досвідчені методисти. Провідними викладачами розроблені електронні навчальні посібники.

В зв’язку з розвитком e-learning визначився новий напрям – змішане навчання (ЗН) (blended learning). Відповідно до цього в усьому світі відбувається стрімкий розвиток індустрії зі створення програмних комплексів e-learning різної спрямованості, в тому числі систем доставки контенту, організації та управління навчанням – LMS (Learning Management Systems), які об’єднують у собі інструменти адміністрування, комунікацій, оцінки знань, розробки навчальних курсів.