ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Бондаренко Валентин Національна академія внутрішніх справ
  • Сушков Олег Національна академія внутрішніх справ
  • Дідковський Володимир Національна академія внутрішніх справ
  • Арсененко Олександр Національна академія внутрішніх справ
  • Рябуха Олександр Національна академія внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-16-25

Ключові слова:

здобувач вищої освіти, фізична підготовка, національно- патріотичне виховання

Анотація

Актуальність теми дослідження. В
умовах прямої загрози денаціоналізації,
втрати державної незалежності та
потрапляння у сферу впливу іншої держави,
виникла нагальна необхідність здійснення
системних заходів, які спрямовані на
посилення патріотичного виховання в
закладах освіти.
Мета дослідження: висвітлити
особливості патріотичного виховання
здобувачів вищої освіти під час
навчальних занять з фізичної підготовки.
Методи дослідження: теоретичні (метод
концептуально-порівняльного аналізу,
структурно-системного аналізу, синтезу,
узагальнення); емпіричні (педагогічне
спостереження).
Результати роботи. Здійснено аналіз
нормативних документів і наукових праць,
які висвітлюють особливості патріотичного
виховання молоді. Констатовано, що
центрами національно-патріотичного
виховання є сім’я й заклад освіти.
Аргументовано необхідність ґрунтовнішого
вивчення питання патріотичного виховання
здобувачів вищої освіти під час навчальних
занять з фізичної підготовки. Розглянуто
зміст чинної програми навчальної
дисципліни «Спеціальна фізична
підготовка», яка викладається у закладах
вищої освіти зі специфічними умовами
навчання, й окреслено роль кожного
розділу в патріотичному вихованні
майбутніх правоохоронців.
Висновки. Встановлено необхідність
впровадження в практичні заняття з
фізичної підготовки елементів
національної культури – українських
народних рухливих ігор, що передбачають
розвиток основних фізичних здібностей і
долучають до досвіду морального життя
українського народу. Визначено
необхідність проведення навчальних
занять рідною мовою, оскільки це сприяє
зростанню національної свідомості
здобувача, формує його гідність, високі моральні якості українця.

Біографії авторів

Бондаренко Валентин, Національна академія внутрішніх справ

Бондаренко В. В.; orcid.org/0000-0002-0170-2616; guryavvb@ukr.net; Національна
академія внутрішніх справ, кафедра спеціальної фізичної підготовки, пл.Солом'янська, 1,
м.Київ-ДСП, 03035, Україна.

Сушков Олег, Національна академія внутрішніх справ

Сушков О. О.; orcid.org/0000-0002-7356-462X; svp_navs@ukr.net; Національна
академія внутрішніх справ, кафедра спеціальної фізичної підготовки, пл.Солом'янська, 1,
м.Київ-ДСП, 03035, Україна.

Дідковський Володимир, Національна академія внутрішніх справ

Дідковський В. А.; orcid.org/0000-0002-4327-0823; svp_navs@ukr.net; Національна
академія внутрішніх справ, кафедра спеціальної фізичної підготовки, пл.Солом'янська, 1,
м.Київ-ДСП, 03035, Україна.

Арсененко Олександр, Національна академія внутрішніх справ

Арсененко О. А.; orcid.org/0000-0003-4668-5335; arsenenko0711@ukr.net;
Національна академія внутрішніх справ, кафедра спеціальної фізичної підготовки,
пл.Солом'янська, 1, м.Київ-ДСП, 03035, Україна.

Рябуха Олександр, Національна академія внутрішніх справ

Рябуха О. С.; orcid.org/0000-0001-9623-2321; svp_navs@ukr.net; Національна
академія внутрішніх справ, кафедра спеціальної фізичної підготовки, пл.Солом'янська, 1,
м.Київ-ДСП, 03035, Україна.

Посилання

Бондаренко В.В. (2019). Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх працівників патрульної поліції : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Чернігів. 651 с.

Бондаренко В.В., Данильченко В.А., Худякова Н.Ю. Кримець О.І. (2019). Методологічні підходи до професійного навчання майбутніх працівників патрульної поліції. «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи». 2. 80–88.

Бондаренко В.В., Пронтенко К.В., Решко С.М. (2019). Динаміка властивостей уваги працівників патрульної поліції на етапі професійного становлення. Юридична психологія. 1. 84–92.

Бондаренко В.В., Худякова Н.Ю., Давигора Ю.І., Русанівський С.В. Формування професійних умінь і навичок у майбутніх правоохоронців під час фахової підготовки. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2020. № 4. С. 37–44.

Бондаренко В., Сягровець В., Русанівський С. (2020). Професійне самовдосконалення правоохоронців у контексті реформування освіти системи МВС України. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2 (25). 83–90.

Демиденко Н.М. (2021). Історичні дисципліни як головна складова нової стратегії національно-патріотичного виховання майбутніх правоохоронців. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). Харків : ХНУВС. 29–31.

Дідковський В.А. , Бондаренко В.В., Кузенков О.В. (2019) Фізична підготовка працівників Національної поліції України : навч. посіб. Київ: Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т.П. . 98 с.

Жевага С.І., Пронтенко К.В., Пронтенко В.В. (2013). Фізична підготовка викладацького складу вищих навчальних закладів МВС України: навч.-метод. посіб. Житомир. 232 с.

Зарубіжний досвід визначення рівня фізичної підготовленості працівників правоохоронних органів : аналіт. огляд [В. В. Бондаренко, В. А. Дідковський, Н. Ю. Худякова та ін.] (2020). Київ : Нац. акад. внутр. Справ. 64 с.

Коба М.М. (2018). Патріотичне виховання курсантів у вищому навчальному закладі. Молодий вчений. 2 (54). 256–260.

Медведєв В.С., Шевченко О.М. (2011). Психологічні особливості патріотичного виховання курсантів у вищих навчальних закладах МВС України. Юридична психологія і педагогіка. 1. 123–130.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №64: наказ МОН України від 29.07.2019 № 1038. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1038729-19#Text

Розвиток фізичних якостей здобувачів вищої освіти ЗВО МВС України : метод. рек. [В.В. Бондаренко, С.М. Решко, Г.В. Бикова та ін.]. (2021). Київ : Нац. акад. внутр. справ. 108 с.

Ромашенко В.Є. (2021). Основні напрямки національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти ЗВО зі специфічними умовами навчання. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). Харків : ХНУВС. 40–42.

Спеціальна фізична підготовка: навч. посіб. [В. Бондаренко, С. Решко, В. Дідковський та ін.] ; за заг. ред. В. Чернєя, Р.Сербина. (2021). Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т.П. 341 с.

Федоренко О.І. (2021). Форми і засоби національно-патріотичного виховання в підготовці майбутніх правоохоронців. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). Харків : ХНУВС. 26–28.

Bondarenko V., Antipova O., Griban G., Sydorchuk N., Biruk N., Horokhova L., Boichuk I., Verbovskyi I., Antonova O., Novitska I., Prontenko K., Bloshchynskyi I. (2019). Methodological principles of the professional training of future specialists at higher educational institutions. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII. Número: Edición Especial, Artículo No. 2 Período: Diciembre.

Bondarenko V., Okhrimenko I., Tverdokhvalova I., Mannapova K., Prontenko K. (2020). Formation of the professionally significant skills and competencies of future police officers during studying at higher educational institutions. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 12 (3). 246–267. doi: https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/320.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ