МІСЦЕ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Автор(и)

  • Богуславська Вікторія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Драчук Сергій Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Губар Іван Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

теоретичні знання, інноваційні технології, спортивна спеціалізація

Анотація

Актуальність теми дослідження. У
статті розглянуто місце концептуальних
положень теоретичної підготовки в
циклічних видах спорту в системі
підготовки спортсменів і підготовці та
підвищенні кваліфікації кадрів сфери
фізичної культури і спорту. Протягом
усього часу теоретична піготовка стимулює
у спортсменів різнобічний розвиток,
когнітивні можливості, здібності до аналізу
та пошуку, що позитивно відображається на
зростанні спортивних результатів Мета
дослідження полягала в обґрунтуванні
важливості концептуальних положень
теоретичної підготовки в циклічних видах
спорту. Матеріал і методи дослідження.
Втілення мети дослідження зумовило
використання у роботі теоретичних методів
наукового пошуку, які включали в себе
систематизацію та узагальнення
відомостей, представлених у літературних і
методичних джерелах; дедуктивний та
індуктивний методи дослідження
інформації; верифікацію наукових даних за
допомогою їх порівняння та класифікації.
Результати дослідження. Наукове
обґрунтування теоретичної підготовки в
циклічних видах спорту здійснене з
урахуванням трьох рівнів наукових знань:
парадигмального (містить фундаментальні
положення сфери фізичної культури та спорту),
концептуального (містить організаційно-
методологічні основи теоретичної підготовки в
спорті), операційного (містить концептуальні
положення теоретичної підготовки в циклічних
видах спорту; закономірності, принципи та
функції теоретичної підготовки в циклічних
видах спорту, специфічні засоби, методи та
змістовне наповнення засобів контролю). Однією
з найбільш прогресивних та інноваційних
методик в освіті є застосування тестів із
навчальною метою. Висновки. Одним із
основних напрямів спортивної підготовки як
запоруки успішної тренувальної та змагальної
діяльності є здобуття спортсменом теоретичних
знань.

Біографії авторів

Богуславська Вікторія, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Богуславська В. Ю.; orcid.org/0000-0003-3609-5518; vik.bogusl@gmail.com
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул.
Острозького, 32, Вінниця, 21001, Україна.

Драчук Сергій, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Драчук С. П.; orcid.org/0000-0001-5783-8830; s.p.drachuk@gmail.com Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21001, Україна.

Губар Іван, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Губар І. В.; orcid.org/0000-0002-3177-715X; ivangubar09@gmail.com Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21001, Україна.

Посилання

Бєлих С. (2005). Методика теоретичної підготовки кікбоксера. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць. Львів. 1(9). 117-120.

Богуславська В. (2020). Удосконалення теоретичної підготовленості веслувальників на етапі попередньої базової підготовки шляхом застосування авторських інтерактивних засобів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації. 9(28). 132-137. DOI: https://doi.org/10.31652/2071-5285-2020-9(28)-132-137

Богуславська В., Глухов І., Дробот К., Пітин М. (2020). Удосконалення теоретичної підготовленості спортсменів-початківців у циклічних видах спорту. Спортивна наука та здоров ́я людини. 1(3). 4-14. DOI:10.28925/2664-2069.2020.1.1

Богуславська В., Бріскін Ю., Пітин М. (2021).Теоретична підготовка спортсменів у циклічних видах спорту : монографія. Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського. 339 с.

Бріскін Ю.А, Пітин М.П, Богуславська В.Ю. (2016). Проблеми теоретичної підготовки в спорті. Фізична культура, спорт та здоров'я нації: зб. наук. праць. 1. 257-261.

Пітин М.П. (2015). Теоретична підготовка в спорті: монографія. Львів: ЛДУФК. 372 с.

Платонов В.Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров]: в 2 кн. Киев: Олимп.лит. Книга 1. 680 с.

Тищенко В, Коваленко Ю, Лісенчук Г. (2019). Проблеми теоретичної підготовки в циклічних видах спорту (на прикладі плавання). Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2. 25-30. DOI:10.32652/tmfvs.2019.2.25-30.

Юрченко В.С. (2022). Сутність та зміст процесу теоретичної підготовки в спорті. Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини зб. наук. праць. 1. 259-363.

Borysiuk Z, Waskiewicz Z. (2008). Information processes, stimulation and perceptual training in fencing. Journal of Human Kinetics. 19(1). 63–82. https://doi.org/10.2478/v10078-008-0005-y

Cheban Y., Chebykin O., Plokhikh V., Massanov A. (2020). Mental resources for the self-mobilization of rowing athletes. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 20 (3). 1580 – 1589. DOI:10.7752/jpes.2020.03216.

Pityn M, Bohuslavska V, Khimenes Kh, Neroda N, Edeliev O. (2019). Paradigm of theoretical preparation in sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 19(6). 2246-2251.

Pityn M., Briskin Yu., Zadorozhna O. (2013). Features of theoretical training in combative sports. Journal of Physical Education and Sport. 13 (2). 195−198.

Briskin Yu., Pityn M., Zadorozhna O., Smyrnovskyy S., Semeryak Z. (2014). Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers. Journal of Physical Education and Sport. 3. 337−341.

Viktoria Bohuslavska (2017) Priority of theoretical preparation for cyclic sports (on the material of examination of sportsmans and trainers). Studies in Sport

Zadorozhna O, Briskin Yu, Pityn M, Svistelnyk I, Roztorhui M Vorontsov A. (2021). The importance of information blocks which form the basis of tactical knowledge at different stages of long-term development in modern Olympic combat sports. “I do movement for culture. Journal of Martial Arts Anthropology”. 21(2). 27–40. DOI: 10.14589/ido.21.2.5

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ