ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КОМАНДНИХ СПОРТИВНИХ ІГОР ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ У КОМАНДНИХ СПОРТИВНИХ ІГРАХ

Автор(и)

  • Мітова Олена Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-198-211

Ключові слова:

система контролю, командні спортивні ігри, багаторічна підготовки

Анотація

Актуальність теми дослідження. Аналіз
сучасних тенденцій розвитку командних
спортивних ігор, особливостей
багаторічної підготовки спортсменів, які в
них спеціалізуються та останні наукові
дослідження у системі контролю в
олімпійському спорті свідчить про
необхідність наукового обґрунтування
системи контролю, яка б була узгоджена із
завданнями та спрямованістю стадій і
етапів багаторічної підготовки,
особливостями виду командної гри. Мета
дослідження: проаналізувати динаміку
розвитку командних спортивних ігор як
підґрунтя формування системи контролю у
командних спортивних іграх у процесі
багаторічної підготовки. Матеріал і
методи: формування системи контролю у
командних спортивних іграх було
сформовано на основі узагальнення
наукових досліджень зі спортивних ігор,
відбувалось поєднання сучасних тенденцій
розвитку ігрових командних видів спорту
та останніх тенденцій системи теоретичних
знань про контроль у системі підготовки
спортсменів в олімпійському спорті. В ході
дослідження було використано такі методи
дослідження: аналіз спеціальної, науково-
методичної літератури, аналіз
документальних матеріалів, педагогічне
спостереження, системний метод,
узагальнення та систематизація даних.
Результати роботи: у статті
проаналізовано розвиток командних
спортивних ігор, представлено специфічні
особливості багаторічної підготовки, як у
класичних видах, так і у різновидах
командних ігор олімпійського,
неолімпійського, дефлімпійського та
паралімпійського спорту, окреслено
підґрунтя формування уніфікованої
системи контролю у командних
спортивних іграх у процесі багаторічної
підготовки. Висновки: формування
системи контролю в командних
спортивних іграх у процесі багаторічної
підготовки дозволяє покращити процес управління навчально-тренувальним
процесом і змагальною діяльністю, з
урахуванням специфічності командної гри
та завдань етапу багаторічної підготовки

Біографія автора

Мітова Олена, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Мітова О. О.; orcid.org/0000-0002-4309-9261; elenamitova@ukr.net; Придніпровська
державна академія фізичної культури і спорту, вул. Набережна Перемоги, 10, Дніпро, 49094,
Україна.

Посилання

Безмилов М., Шинкарук О. (2020). Тенденції та актуальні проблеми підготовки баскетболістів високого класу в сучасних умовах глобалізації та популяризації баскетболу. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Твори».;9(28):112-131.

Борисова ОВ, Сушко РО. (2016). Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації спорту [методичні рекомендації]. Київ.: Вид. «Науковий світ». 35 с.

Івченко ОМ. (2019). Комплексний контроль підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки [дисертація]. Дніпро. 327 с.

Корягін В.М., Блавт О.З. (2019). Інноваційні технології тестового контролю у фізичному вихованні і спорті [монографія]. Львів. Видавництво «Львівська політехніка». 236 с.

Костюкевич В. М., Врублевський Є.П., Вознюк Т.В. [та ін.]. (2017). Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті [монографія]. За заг. ред. В.М.Костюкевича. Вінниця ТОВ «Планер». 191 с.

Мітова О.О. (2021). Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх в процесі багаторічного вдосконалення. дисертація. доктора. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01. НУФВСУ. К. 595 с.

Мітова О., Шинкарук О. (2022). Обґрунтування підходу до формування системи контролю у командних спортивних іграх. Спортивний вісник Придніпров’я. 1. 191-200.

Овчаренко С, Мітова О, Матяш В. (2019) Модельні характеристики функціональної та фізичної підготовленості футболістів із церебральним паралічем з урахуванням ступеня ураження опорно-рухового апарату. Спортивний вісник Придніпров’я. 2:30-36. DOI: 10.32540/2071-1476-2019-1-030.

Пікінер ОС. (2016). Рівень фізичної та функціональної підготовленості баскетболістів з вадами слуху. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культур. Фізична культура і спорт». 8(78К)16. 74-79.

Платонов В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров]: в 2 кн. К.: Олимпийская литература, Кн. 2. 752 с.

Савченко В, Долбишева Н, Малойван Я. (2017). Комплексне вдосконалення фізичної та техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих волейболісток з порушенням опорно-рухового апарату. Спортивний вісник Придніпров’я. 1. 135-142..

Собко ИН, Козина ЖЛ, Ермаков СС, Мушкета Р, Прусик К, Цеслицка М, Станкевич Б. (2014). Сравнительная характеристика физической и технической подготовленности женской сборной Украины и сборной Литвы по баскетболу (с нарушениями слуха) до и после подготовки к Дефлимпийским играм. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 10. 45-52.

Соловей ОМ, Гунченко ВВ. (2019). Провідні фізичні якості як фактор впливу на результат змагальної діяльності у пляжному волейболі. Спортивний вісник Придніпров’я. 4. 85-94. DOI: 10.32540/2071-1476-2019-4-085

Холопов В., Безмилов М. (2020). Особливості реалізації стандартних положень під час розіграшу м’яча з позиції «check-ball» командами високої кваліфікації в баскетболі 3 ќ 3. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 4. 43-52.

Doroshenko E., Sushko R., Koryahin V., Pityn M., Tkalich I., Blavt O. (2020). The competitive activity structure of highly skilled basketball players on the basis of factor analysis methods. Human Movement. 2019. vol.20(4). P.33-40. doi:https://doi.org/10.5114/hm.2019.85091. pdf.

Doroshenko E., Sushko R., Shamardin V., Prykhodko V., Shapovalova І., Yelisieieva D., Demidova О., Yakovenko А. Analysis of the competitive activity structure of skilled female basketball players. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 20 (4), 219-227. DOI: 10.17309/tmfv.2020.4.04

Giorgio Gandolfi. NBA Coaches Playbook. Techniques, tactics, and teaching points. Human Kinetics. 344 p.

Mondoni M. (20200. General guidelines of minibasketball. Italy, Roma. 120 p.

Oliinyk, I., Doroshenko, E., Melnyk, M., Sushko, R., Tyshchenko, V., & Shamardin, V. (2021). Modern Approaches to Analysis of

Technical and Tactical Actions of Skilled Volleyball Players. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(3), 235-243. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.3.07

Sushko R, Vysochina N, Vorobiova A, Doroshenko E, Pastuhova V, Vysochin F. (2019). Psychological selection in game sports on the basketball example. Journal of Physical Education and Sport. 19(3):250:1708-1714.

Tyshchenko V, Lisenchuk G, Odynets T, Cherednichenko I, Lytvynenko ., Boretska N, Semeryak Z. (2019). The concept of building control for certain components of the system for training handball players. Journal of Physical Education and Sport.19(4):1380-1385. DOI:10.7752/jpes.2019.s4200

https://themoney.co/ru/top-10-des-sports-les-plus-populaires-au-monde-en- (2021). Топ-10 самых популярных видов спорта в мире в 2021 году

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ