ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ БАСКЕТБОЛІСТІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Сенів Мар’яна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-229-236

Ключові слова:

баскетбол, емоції, командна продуктивність, мотивація, спортивний результат

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сучасна
психологія спорту ставить перед собою ряд
актуальних прикладних завдань, одним з
яких є підвищення емоційної стійкості
спортсменів під час змагального періоду.
Аналізуючи дослідження науковців
визначено, що розвиток емоційного
інтелекту позитивно відображається на
підвищенні рівня психологічної
підготовленості спортсменів, їх успішної
адаптації до умов змагальної діяльності, що
підтверджує актуальність теми
дослідження. Мета дослідження:
визначити рівень емоційного інтелекту
баскетболістів різної кваліфікації.
Матеріал і методи дослідження.
Учасниками дослідження стали
кваліфіковані баскетболісти (n=30). У
дослідженні були застосовані методи
теоретичного аналізу та узагальнення
даних науково-методичної літератури;
психологічне тестування; методи
математичної статистики. Результати
роботи. Встановлено, що специфіка
спортивної діяльності сприяє, з одного
боку, підвищенню рівня розвитку
емоційного інтелекту та всіх його
складових, а з іншого – зниженню рівня
ситуативної тривожності перед
відповідальним випробуванням.
Важливими факторами в регуляції стану
тривоги у спорті, крім самомотивації та
прагнення до розуміння власних емоцій, є
також здатність до управління власними
емоціями, емпатія, знання про емоції та
вміння розпізнавати емоції інших людей.
Нами було проаналізовано вплив
емоційного інтелекту на спортивні
досягнення в різних видах спорту та
визначено рівень його сформованості у
баскетболістів різної кваліфікації. Ключові
висновки. У результаті проведеного
дослідження встановлено, що рівень
сформованості емоційного інтелекту у
баскетболістів, які представляли команду 1
ліги України та студентську лігу відповідає
середньому значенню.

Біографія автора

Сенів Мар’яна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Сенів М. В.; orcid.org/0000-0002-7781-1579; senivm2022@gmail.com; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Посилання

Горская Г.Б. (2012). Организационный стресс в спорте: источники, специфика проявлений, направления исследований. Физическая культура, спорт - наука и практика. 4. 74-76.

Илясова Н.В., Агавелян Р.О. (2014). Особенности эмоционального интеллекта спортсменов индивидуальных и командных видов спорта. Проблемы современной науки и образования. 11 (29). 105-108.

Кас’янова С.Б. (2018). Особливості впливу емоційного інтелекту на особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія «Психологія». 2 (48). Т. 23. 49-57.

Сенів М., Вознюк Т. (2019). Динаміка показників психоемоційного стану кваліфікованих баскетболісток на передзмагальному етапі. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. 1. 9-12

Носенко Е.Л., Четверик-Бурчак А.Г. (2016). Емоційний інтелект як чинник досягнення життєвого успіху: монографія. Київ: Освіта України. 183 с.

Четверик-Бурчак А.Г. (2013). Емоційний інтелект як чинник успішності вирішення головних життєвих завдань. Психолінгвістика. 14. 163-184.

Craft L.L., Magyar M.T., Becker B.J., Feltz D.L. (2003). The relationship between the competitive state anxiety. J. Sport Exerc. Psychol. 25. 44–65. doi: 10.1123/jsep.25.1.44. [CrossRef] [Google Scholar]

Crombie D.T., Lombard C., Noakes T. (2009). Emotional intelligence scores predict team sports performance. Int. J. Sports Sci. Coaching. 4. 209–224. doi: 10.1260/174795409788549544. [CrossRef] [Google Scholar]

Daniel Goleman. (2013) Emotional Intelligence: Why Il Can Matter More Than IQ. https://www.academia.edu/37329006/Emotional_Intelligence_Why_it_Can_Matter_More_Than_IQ_by_Daniel_Goleman

Jeff Gallimore Dr. Stephen Burke (2005). Athletic burnout. Sport Exercise Psychology. Australian Catholic University. School of Human Movement (NSW). Sydney, Australia, 41-52.

Jekauc D., Brand R. (2017). Editorial: How do Emotions and Feelings Regulate Physical Activity? Front. Psychol. 8. 1145. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01145. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Laborde S., Dosseville F., Allen M.S. (2016). Emotional intelligence in sport and exercise: A systematic review. Scand. J. Med. Sci. Sports. 26. 862–874. doi: 10.1111/sms.12510. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Laborde S., Dosseville F., Guillén F., Chávez E. (2014). Validity of the trait emotional intelligence questionnaire in sports and its links with performance satisfaction. Psychol. Sport Exerc. 15. 481–490. doi: 10.1016/j.psychsport.2014.05.001.[CrossRef] [Google Scholar]

Perlini A.H., Halverson T.R. (2006). Emotional intelligence in the National Hockey League. Can. J. Behav. Sci. 38. 109–119. doi: 10.1037/cjbs2006001. [CrossRef] [Google Scholar]

Petrides K.V., Niven L., Mouskounti T. (2006). The trait emotional intelligence of ballet dancers and musicians. Psicothema.18. 101–107. [PubMed] [Google Scholar]

Ubago-Jiménez et al., (2019).https://www.researchgate.net/publication/332614110_Development_of_Emotional_Intelligence_through_Physical_Activity_and_Sport_Practice_A_Systematic_Review

Тест на визначення емоційного інтелекту https://www.idrlabs.com/ua/globaleq/test.php

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ