ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ПЛАВАННЯМ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ 11-12 РОКІВ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ

Автор(и)

  • Головкіна Вікторія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Сальникова Світлана Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
  • Бойко Марина Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Пуздимір Микола Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-271-279

Ключові слова:

аквафітнес, гідрокінезотерапія, ЛФК, плоскостопість

Анотація

Актуальність теми дослідження.
Актуальність дослідження зумовлена
критичним різким зростанням в останні
роки захворюваності серед дітей у всьому
світі, зокрема, і в Україні За умови
своєчасного виявлення хвороби і
кваліфіковано організованих заходів
фізичної реабілітації дітей середнього
шкільного віку, які мають захворювання
хребта, зокрема різні види порушення
постави, можливість розвитку та
загострення патологічних станів,
пов’язаних із порушенням опорно-
рухового апарату значно зменшуються.
Використання у роботі із такими дітьми
різноманітних засобів фізичної реабілітації
та їх комбінацій за умови обов’язкового
використання методу поступовості та
послідовності забезпечують позитивний
ефект від лікування. Мета дослідження.
Мета роботи полягала в
експериментальному обґрунтуванні
використання програми фізичної терапії з
використанням засобів плавання для
покращення фізичного стану дітей 11-12
років з порушеннями постави. Методи
дослідження. Методом оцінки було
вимірювання ромбу Мошкова,
акроміальних, пальцевих, клубово-
гребеневих та нижніх кутів лопатки точки.
Результати роботи. Серед хлопців 11-12
років під впливом занять за програмою
реабілітації із використанням засобів
плавання з елементами аквафітнесу
кількість осіб з показником вертикального
викривлення хребта 100,0-90,0%
збільшилася на 30,77%, у дівчат – на
38,46%. При цьому кількість осіб, у яких до
початку занять реєстрували показник
викривлення хребта 79,9-70,0%, в основних
групах хлопців і дівчат значно зменшилася
у порівнянні із контрольними групами.
Висновки. Комплексне використання у
процесі фізичної реабілітації засобів
плавання з елементами аквафітнесу та
вправ на затримку дихання викликають пришвидшення лікувального ефекту та
покращення фізичного стану дітей 11-12
років у цілому

Біографії авторів

Головкіна Вікторія, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Головкіна В.; orcid.org/0000-0001-9912-7754_; viktoriia.holovkina@vspu.edu.ua;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
вул. Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна.

Сальникова Світлана, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сальникова С.; orcid.org/0000-0003-4675-6105; aqvasveta@ukr.net; Вінницький
торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету,
вул. Соборна, 87, Вінниця, 21000, Україна.

Бойко Марина, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Бойко М.; orcid.org/0000-0003-0539-2966; maryna.boiko@vspu.edu.ua; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Пуздимір Микола, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Пуздимір М.; orcid.org/0000-0003-1350-231X; sveta.parfilova@ukr.net; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32,
Вінниця, 21000, Україна.

Посилання

Мятига О.М. (2000). Фізична реабілітація при порушеннях постави, сколіозах та плоскостопості. Харків. 342 с.

Сітнікова Н.С., Ципляєва А.В. (2011). Вплив кінезотерапії у воді і на суші на профілактику порушення постави у дітей. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 8. 87-90

Федоренко С.Н., Лазарева Е.Б., Кормильцев В.В. (2012). Применение средств аквафитнеса в физической реабилитации больных вертеброгенной патологией. Физическое воспитание студентов. 3. 112–115.

Berger М. (1985) Adipositas-risiko für Mordibität und Mortalität. Emährund. Bd. 9. 9-12.

Bubaj S, et al (2013) Body 5.composition in high school population athletes and non-athletes. Facta universitatis. Series: Physical Education and Sport.11(3). 197-208.

Dick FW (1992) Training at altitude in practice. Int. J. of Sports Med., Stuttgart 13. 203 - 205.

Furman Yu.M., Holovkina V.V., Salnykova S.V., Sulyma A.S., Brezdeniuk O.Yu., Korolchuk A.P., Nesterova S.Yu. (2018) Effect of swimming with the use of aqua fitness elements and interval hypoxic training on the physical fitness of boys aged 11-12 years. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 22(4). 184–188. doi:10.15561/18189172.2018.0403 http://www.sportpedagogy.org.ua/index.php/PPS/issue/archive

Golovkina Victoria, Salnukova Svetlana (2018). Comparative Characteristics of Functional Capability of 11–12 year-old Swimmers Connected with Their Gender and Possibilities of Its Improvement. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. 1(XVII). 79-85

Gorshova I., Bohuslavska V., Furman Y., Galan Y., Nakonechnyi I., Pityn M. (2017). Improvement of adolescents adaptation to the adverse meteorological situationby means of physical education. Journal of Physical Education and Sport. 17(2). 892-898.

doi:10.7752/jpes.2017.02136 .

Hamilton (1924). Swimming for women and girls. London.

Kaur G., Singh S.P., Singh A.P. (2017) Age Related Variations in Endomorphic, Mesomorphic and Ectomorphic Components of Somatotype in Urban Women of Punjab. Human Biology Review. 6(1). 47-52

Keul J. (1973) Limiting factors of physical performance. Stuttgart: Geog Thieme Publishers. р. 346.

Rollock M.L. (1973) The quantification of endurance training program. Exercise and Sports Sciences Reviews. New York, Acad. Press. l. 155-158.

Ruslan Kropta, Iryna Hruzevych, Oleksandr Zhyrnov, Alla Sulyma, Svitlana Salnykova, Volodymyr Kormiltsev, Vadym Poliak (2020) Mechanisms of formation the training effects in athletes with application of swimmer’s snorkel devise during the aerobic loads. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 20 (Supplement issue 1). 59. 413 – 419. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES.

Salnikova S. (2017) Comparative characteristics of the physical training of women between 30 and 49 years of age based on indicators of physical training depending on the body weight fat component content. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 77-82.

Saltin B., Gollnick P.D. (1983) Skeletal muscle adaptability: 16.Significance. Hand-book of Physiology Skeletal Muscle. American hysiological Society. 555-631.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ