СУЧАСНИ ТРЕНДИ У ПРАКТИЦІ ФІЗКУЛТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕ З ЦЕРЕБРАЛНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Автор(и)

  • Холодов Сергій Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-336-345

Ключові слова:

фізкультурно-спортивна реабілітація, діти з церебральним паралічем, парадигма «штучного керуючого середовища»

Анотація

Актуальність теми дослідження. Динаміка трансформації соціальної політики в нашій країні протягом останніх років була достатньо інтенсивною. Наукові підходи у вивченні проблем дітей з інвалідністю, їх життєвих стратегій, дозволили фахівцям обґрунтувати конкретні рекомендації, методики розвитку соціальної політики у відношенні осіб з інвалідністю, розвитку динамічної системи перспективного орієнтування особистості, спрямовані на відповідну зміну осіб з інвалідністю свого життя в даному соціокультурному контексті. Мета статті полягає у систематизації пласта наукових знань щодо використання сучасних підходів у практиці фізкультурно-спортивної реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Методи дослідження. Для виконання поставленої мети використано такі методи дослідження: реконструкції, аперципіювання, аспективного аналізу, герменевтичного аналізу, критичного аналізу, концептуального та проблемного аналізу. Результати роботи. На основі аналіз літературних джерел встановлено, що проблема фізкультурно-спортивної реабілітації дітей з ДЦП характеризується наявністю ряд протиріч, які виражаються в тому, що: регулярно збільшується кількість дітей з цією нозологією, основною метою їх навчання є формування життєве важливих рухових умінь і навиків, корекція психомоторних функцій, підвищення рівня розвитку фізичних якостей і працездатності на корекційно-профілактичних заняттях в спеціальних освітніх установах, з одного боку, і відсутністю наукових розробок які спираються на методологію «штучного керуючого середовища» в цій області з іншою; наявна об’єктивна потреба діагностичного, програмно-методичного, організаційного забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації дітей з ДЦП на фоні слабкої розробки системи інформаційно-предметного середовища для дітей 6-8 років та їх батьків. Висновки. Сучасні наукові дослідження свідчать про те, що розвиток електронних засобів мультимедіа відкриває для практики фізкультурно-спортивної реабілітації дітей 6-8 років з ДЦП нові можливості: системи інтерактивної графіки і анімації дозволяють у процесі аналізу зображень керувати їх змістом, формою, розмірами, кольором та іншими параметрами для досягнення найбільшої наочності.

Біографія автора

Холодов Сергій , Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Холодов. С.; orcid.org/0000-0002-0435-942X; s.holodov2022@gmail.com; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, вул. Старопортофранківська, 26, Одеса, 65000, Україна.

Посилання

Випасняк ІП. Теоретико-методичні засади корекційно-профілактичних технологій фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату: дисертація. Київ, 2019. 566 с.

Древнегреческо-русский словарь М.: 1958. 345 с.

Єфименко ММ. Основи корекційно спрямованого фізичного виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату [автореферат] Київ. 2014. 43 с.

История философии. 1. М.: ОГИЗ Госполитиздат, 1941.491 с.

Кашуба В, Холодов С, Баканичев О. Парадигма біомеханічного моніторингу стану просторової організації тіла людини: теоретичне обґрунтування і практичне застосування Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А.В. Цьось, А.І. Альошина. Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2019. 34. С. 99-104.

Кашуба В, Холодов С, Баканичев О. Використання технічних засобів та методичних прийомів «штучного керівного середовища» в процесі занять фізичними вправами Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А.В. Цьось, А.І. Альошина. Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2019. 35. С. 19-24.

Лапутин АН. Гравитационная тренировка. Киев: Знание, 1999. 315 с.

Новейший философский словарь Мн.: Изд. В. М. Скакун, 1998.123 с.

Новиков АМ, Новиков ДА. Новиков Методология научного исследования., М. : Либроком, 2007. 280 с.

Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. 245 с.

Холодов СА. Формування навичок ходьби у дітей дошкільного віку із спастичними формами дитячого церебрального паралічу [автореферат], Одеса. 2006. 25 с.

https://www. answers.com/topic/paradigm

Kholodov S. Indicators of morphological status of 6–8 year-old сhildren. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(2): 871-878. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4443424 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7838.

Kholodov S. Model characteristics of temporal structure of walking, typical for 6–8 year-old children. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):930-938. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4443504

Kholodov S. Model values for goniometric parameters of 6–8 year-old children’s body pairs in boundary moments of their walking phases. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):1021-1029. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4444805

Kholodov S. Characteristics of spatial indicators of walking, typical for 6–8 year-old children. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(5):1120-1128. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4444851

Kholodov Serhii. Peculiarities of trajectory of both general mass centre and body joints mass centres in walking structure of 6–8 year-old children. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):1280-1286. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4444851

Kholodov S, Kashuba V, Khmelnitska I, Grygus I, Asauliuk I, Krupenya S. Model biomechanical characteristics of child's walking during primary school age Journal of Physical Education and Sport ® (JPES),Vol 21 (Suppl. issue 5), Art 380 pp 2857 – 2863, Oct 2021 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ