Головна сторінка

Основи комп’ютерної верстки


Електронний освітній ресурс

Метою вивчення курсу є формування теоретичних знань та практичних навичок комп’ютерної верстки у програмі  Adobe InDesign CS5.

 

Курс складається з :

  • комплексу лекцій, у яких розкриваються основні теоретичні аспекти роботи з програмою Adobe InDesign CS5;
  • комплексу лабораторно-практичних  робіт, що призначені та  практичних навичок роботи з програмою  комп’ютерної верстки у програмі Adobe InDesign CS5;
  • ментальних карт, у яких структуровано  та візуалізовано навчальні матеріали для вивчення основ роботи з програмою Adobe InDesign CS5;
  • хмар тегів, що являють собою словник ключових понять і термінів.
  • комплексу підібраних відеоуроків, у яких наочно демонструються основні аспекти роботи з програмою для  комп’ютерної верстки Adobe InDesign CS5;
 • комплексу матеріалів для поточного та підсумкового  контролю рівня навчальних досягнень учнів.

        Курс розроблено відповідно до робочої навчальної програми  для професії “Оператор комп’ютерного набору”  I категорії (II року навчання).