The abundance of surnames of Kokhanivska Volost in Vinnytsia District (based on the materials of the State Archives of Khmelnytskyi Region)
pdf (Ukrainian)

Keywords

surname, abundance of surnames, anthroponym, Kokhanivska Volost

How to Cite

Hrebenova, V., & Kononenko, V. . (2020). The abundance of surnames of Kokhanivska Volost in Vinnytsia District (based on the materials of the State Archives of Khmelnytskyi Region). Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, 31, 111-118. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2019-31-111-118

Abstract

The purpose of the article is to clarify the origin of the surnames of Kokhanivska Volost in Vinnytsia District. The methodology of the research is based on the combination of both general scientific methods (analysis, synthesis, induction, deduction, generalization, description) and special-historical methods (historical-typological, historical-systemic, quantitative) with the principles of historicism, systematicity, scientific. Etymological analysis was used to find out the origin of individual surnames. Scientific novelty is that the authors, for the first time, revealed the names of the villages of Humenne, Kobylnia, Kozyntsi, Korolivka, Kosakivka, Kokhanivka, Oleksandrivka, Penkivka, Pryborivka, Syvakivtsi based on the analysis of the materials of the five parishes which were included in this parish as 01.01.1869. The chronology of the documents covers the period 1833. Conclusions. The obtained materials of the confessional books have indicated that the residents of Kokhanivska Volost used their own surnames for their own identification.
That the largest group was made up of surnames, which were the basis of personal names, mostly they originated from the Christian calendar, which consists of the names of Greek, Hebrew and Latin origin, and in particular there were surnames based on male names of Polish and Croatian origin, and in Russian version; as well as the surnames formed by occupation (profession).
The study of the surname system of a particular region is relevant and important, since surnames contain information not only about its current medium, but actually reflect the history of the whole family. In addition, the very names reflect the various historical processes that took place in this territory, peculiarities of life, material and spiritual culture, the surrounding nature, demographic processes, connections with other peoples.

pdf (Ukrainian)

References

Блажчук, Ю. І. (2008). Антропонімія Уманщини XVII – початку XXI ст. : автореферат дисертації кандидата філологічних наук: 10.02.01. Київ, Б.в. 22 с.

Болдирєв, Р.В. (укл.) (1982). Етимологічний словник української мови (в 7 т., Т.1). Київ: Наукова думка, 632 с.

Болдирєв, Р.В. (укл.) (1989). Етимологічний словник української мови (в 7 т. Т.3). Київ: Наукова думка, 552 с.

Болдирєв, Р.В. (укл.) (2003). Етимологічний словник української мови (в 7 т., Т.4). Київ: Наукова думка, 656 с.

Болдирєв, Р.В. (укл.) (2006). Етимологічний словник української мови (в 7 т., Т.5). Київ: Наукова думка, 704 с.

Волошин, Ю. (2015). Полтавська антропоніміка. Які імена та прізвища носили полтавці в другій пол. XVIII ст. Україна модерна. № 22. http://uamoderna.com/md/voloshyn-antroponimika.

Гребеньова, В. О. (2019). Прізвищевий масив Гавришівської волості Вінницького повіту (на матеріалах Державного архіву Хмельницької області) Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, вип.28, 75-80. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2019-28-75-80

Гумецька, Л. (1958). Нарис словотворчої системи української актової мови XIV – XV ст. Київ: Вид-во АН УРСР. 298 с.

ДАХО – Державний архів Хмельницької області.

Єфименко, І. В. (2003). Українські прізвищеві назви XVI ст. Київ: Наукова думка, 167 с.

Залеський, А.М. (1964). Спостереження над українськими прізвищами XVII ст. (на матеріалі інвентаря с.Перегінське) (Т.6.). Дослідження і матеріали з української мови. Київ: Наукова думка. С. 133-145.

Ільченко, І. І. (2003). Антропонімія Нижньої Наддніпрянщини в її історичному розвиткові (надвеликолузький регіон) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Дніпропетровськ, 2003. 18 с.

Корнієнко, І. Від прізвиськ до прізвищ. http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm33_02.

Легун, Ю. В. (2010). Формування і видозміни масиву прізвищевих назв сіл Митинецької сільської ради. Легенди з-під сивого Бужка: природа, археологія, історія, етнографія та фольклор сіл Митинці, Хотьківці, Вереміївка і Заруддя Красилівського району на Хмельниччині. Київ: Майстерня книги, С.159-162.

Лісова, Л. О. (2011). Прізвища Волині, мотивовані назвами кольорів. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство, вип. 68-71.

Петренко, О. (2008). Історія адміністративно-територіального устрою Вінниччини від найдавніших часів до сучасності. Вінниця: ПП «Едельвейс і К». 56 с.

Півторак, Г. П. (укл.) (2012). Етимологічний словник української мови мови (в 7 т., Т.6). Київ: Наукова думка, 568 с.

Редько, Ю. К. (1968). Довідник українських прізвищ. Київ: Радянська школа. 216 с.

Редько, Ю. К. (2007). Словник сучасних українських прізвищ. Львів: Наукове т-во ім.Т.Шевченка. Т. 1. А-М.2007. 720 с. Т.2. Н-Я. 2007. 721-1438 с.

Родзевич, Н.С. (укл.) (1985). Етимологічний словник української мови (в 7 т. Т.2). Київ: Наукова думка, 572 с.

Фаріон, І. Д. (2001). Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці ХVІІІ –початку ХІХ століття (з етимологічним словником). Львів׃ Літопис. 371 с.

Хвіщук, О. В. (2017). Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів м.Нововолинська Волинської обл. Луцьк. 275 с.

Худаш, М. Л. (1977) З історії української антропонімії. Київ: Наукова думка. 236 с.

Чучка, П. (2011) Слов’янські особові імена українців. Ужгород: Ліра. 432 с.

Чучка, П. П. (2005). Прізвища закарпатських українців : Історико-етимологічний словник. Львів. 704 с.

Юцишина, Ю. (2019). Прізвищеві назви і прізвища Центральної Хмельниччини XVII-XXI ст. Вінниця. 294 с.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Series: History

Downloads

Download data is not yet available.