Ревізія ігуменів монастирів Львівської унійної єпархії 1724 р.

Автор(и)

  • Андрій Павлишин Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-36-93-103

Ключові слова:

чоловічі монастирі, Львівська єпархія, Унійна церква, історичне джерело, історія церкви

Анотація

Мета дослідження – введення до наукового обігу важливого джерела з історії церкви, зокрема чернецтва Львівської унійної єпархії першої половини XVIII ст. – «Ревізії ігуменів Львівської єпархії 1724 року». Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності, аналітичної та синтетичної критики джерел. Використано також компаративний та типологічний загальноісторичні методи. Наукова новизна полягає у запровадженні вперше до широкого обігу джерела, що якнайповніше відбиває реальний стан чернецтва Львівської єпархії у першій чверті XVIII ст. Запропонований до публікації документ можна використати для досліджень історії церкви, соціологічних та демографічних студій, а також іншої наукової тематики, присвяченої історії суспільства у ранньомодерний період. Висновки: в результаті архівних пошуків виявлено та впроваджується до наукового обігу історичне джерело – «Ревізія ігуменів 1724 р.», що є першим найповнішим описом наявних монастирів Львівської єпархії і дозволяє відтворити їх докладну мережу, станом на першу чверть XVIII ст. Документ вперше достовірно окреслює чисельність чернечих спільнот єпархії. На підставі ревізії можна ствердити, що Львівська унійна єпархія станом на 1724 р. налічувала 62 монастирі, де перебував 341 чернець. Джерело дозволяє також прослідкувати владу єпископів над монастирями, зокрема механізм підлеглості ігуменів владикам. Документ містить цінну інформацію про взаємовідносини монастирів, зокрема підпорядкування менших чернечих спільнот більшим. Не менш важливими є дані джерела про економічне становище монастирів. У 1724 р. з 62 монастирів документи на право володіння земельними наділами продемонстрували лише 34 обителі, що свідчить про відносно скромне монастирське господарство. «Ревізія ігуменів 1724 р.» є ключовим джерелом, що дає можливість оцінити не лише стан монастирів, але й загалом ситуацію Львівської єпархії у перші десятиліття після прийняття Берестейської унії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Андрій Павлишин, Національний університет «Львівська політехніка»

асистент (Україна)

Посилання

Bila, S. (2000). Perekhid Peremyskoi i Lvivskoi yeparkhii do unii (kinets XVII–pochatok XVIII st.) [The transition of the Eparchies of Peremyshl and Lviv to the union (end of the 17 th − beginning of the 18 th century)].Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobych Regional Studies, 4, p. 96–120. [in Ukrainian].

Bila, S. (2014). Uniini protsesy u zakhidnykh yeparkhiiakh Kyivskoi mytropolii v suchasnii ukrainskii istoriohrafii [The Union processes in the western dioceses of Kyiv metropoly in the Ukrainian historiography (1991–2001)].Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobych Regional Studies, 17−18, p. 187−196. [in Ukrainian].

Halaslyvyi, S. (1999). Artikuly ili ustavi china іnocheskago [Articles or rules of the monastic order].Lavra, (2), p. 41−46. [in Ukrainian].

Horin, S. (2007).Monastyri Zakhidnoi Volyni (druha polovyna XV – persha polovyna XVII st.)[Monasteries of Western Volyn (second half of XV − first half of XVII century)]. Lviv: Vydavnytstvo ottsiv Vasyliian «Misioner», 336 p. [in Ukrainian].

Kossak, M. (1867). Korotkіy pohlyad na monastyri i na monashestvo ruske ot zavedenіya na Rusi vіry Khristovoy azh po nynіshnoe vremya [Short review of the monasteries and the Ruthenian monasticism from the establishment of the faith of Christ in Rus’ up to the present time].Shematizm provіntsіi Sv. Spasitelya Ch. S. V. V. v Galitsіi, p. 35–351. [in Ukrainian].

LNNBUim. V. Stefanyka − Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. Vasylia Stefanyka [Lviv National Scientific Library of Ukraine named after Vasyl Stefanyk].

Patrylo, I. (1992). Narys istorii Halytskoi Provintsii ChSVV [Historical Sketch of the Basilian Province in Halyčyna].In, Narys istorii Vasyliianskoho Chynu sviatoho Yosafata (pp. 301−382). Rym: Vydavnytstvo OO. Vasyliian. [in Ukrainian].

Pelekhatyi, I. (red.). (2006). Provintsiinyi Synod u Zamosti 1720 roku Bozhoho.Postanovy [Provincial Synod in Zamostia in 1720.Resolutions]. Ivano-Frankivsk: Nova zoria, 304 p. [in Ukrainian].

Pidruchnyi, P. (1992). Vasyliianskyi Chyn vid Beresteiskoho z’iednannia (1596) do 1743 roku [The Basilian Order from the Union of Brest to 1743]. In Narys istorii Vasyliianskoho Chynu sviatoho Yosafata (pp. 96 182). Rym: Vydavnytstvo OO. Vasyliian. [in Ukrainian].

Skochylias, I. (2010). Halytska (Lvivska) yeparkhiia XII–XVIII st.: orhanizatsiina struktura ta pravovyi status [The Rparchy of Halych (Lviv) in the 12–18 th centuries: organizational structure and legal status]. Lviv: Vydavnytstvo UKU, 832 p. [in Ukrainian].

Stetsyk, Yu.(2007). Vasylianski monastyri v uniinykh protsesakh Peremyshlskoi yeparkhii (kinets XVII st.) [Basilian monasteries in the union processes of the eparchy of Peremyshl (end of the 17 th century)].Istoriia relihii v Ukraini, 2, p. 837–844. [in Ukrainian].

Stetsyk, Yu. (2008). Perekhid do unii pravoslavnykh monastyriv Peremyshlskoi yeparkhii (kinets XVII st.) [The Basilian monasteries in the processes of Unions of the Peremyshl eparchy (the end of the 17 th century)]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka – Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University.Series: History, 1, p. 7–12. [in Ukrainian].

TsDIA Ukrainy − Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv [Central State Historical Archives of Ukraine, Lviv]

Vavryk, M. (1979).Narys rozvytku i stanu Vasyliianskoho chyna XVII–XX st.: topohrafichno-statystychna rozvidka [Sketch of the development and the state of the Basilian order in the 17–18 th centuries: topography and statistic research]. Rym: PP. Basiliani, 219 p. [in Ukrainian].

Welykyj, Ath. (Comps.). (1981). Litterae episcoporum historiam Ucrainae illustrantes (1600–1900): 1711–1740 (vol. 5). Roma: PP. Basiliani, 376 p. [inLatin].

##submission.downloads##

Опубліковано

10.06.2021

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ