(1)
Melnychuk, O.; Zinko, Y. Podillia Peasants Everyday Life During the Nazi-Occupation (On the Basis Melnykivtsi village,Vinnytsia Region). nzhist 2022, No. 38, 70-81. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-38-70-81.