1.
Melnychuk O, Zinko Y. Podillia Peasants Everyday Life During the Nazi-Occupation (On the Basis Melnykivtsi village,Vinnytsia Region). nzhist. 2022;(38):70-81. doi:10.31652/2411-2143-2021-38-70-81