Melnychuk, O., & Zinko, Y. (2022). Podillia Peasants Everyday Life During the Nazi-Occupation (On the Basis Melnykivtsi village,Vinnytsia Region). Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, 38, 70-81. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-38-70-81