2010: Випуск XVIII

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 18. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2010. – 417 с.

Опубліковано: 06.06.2018

Весь випуск