ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Автор(и)

  • Бабій Ірина Володимирівна, м. Львів, Україна Львівський навчально-методичний центр ПТО Національного університету імені М. П. Драгоманова

Ключові слова:

професійні якості, інтегральні якості, диференційні якості, мовна особистість, професійна мовна особистість, сфера обслуговування, фахівець сфери обслуговування

Анотація

Сфера послуг належить до професій типу «людина-людина», що передбачає сформовані уміння і навички вербальної і невербальної комунікація У статті розглянуто поняття «мовна особистість», «професійна мовна особистість», виокремлено їх сутнісні характеристики. З’ясовано, що професійна мовна особистість майбутнього фахівця сфери обслуговування має трирівневу структуру (нульовий, логіко-когнітивний, діяльнісно-комунікативний рівні), що зумовлює поетапність її становлення; проаналізовано об’єктивні і суб’єктивні чинники, що впливають на професійну мовну особистість. Обґрунтовано роль і місце професійних якостей у структурі професійної мовної особистості фахівця досліджуваної галузі. Шляхом анкетування визначено професійні якості, формування яких відбувається в процесі рідномовної підготовки. З огляду на релевантність професійних якостей їх поділено на інтегральні (вибір мови, наявність мовної свідомості, почуття мовного обов’язку, мовну стійкість) та диференційні, останні кваліфіковано як такі, що відрізняють професійну мовну особистість сервісного фахівця від представників інших професій; у системі диференційних якостей виокремлено вербальні і невербальні. Виявлено, що найбільш актуальними для майбутнього працівника сфери обслуговування є сформованість таких диференційних якостей, як: комунікативність, компліментарність, увічливість, емоційність, нормативність, низька конфліктогеннність, коректність, креативність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Бабій Ірина Володимирівна, м. Львів, Україна, Львівський навчально-методичний центр ПТО Національного університету імені М. П. Драгоманова

кандидат педагогічних наук, старший викладач Львівського навчальнометодичного центру ПТО Національного університету імені М. П. Драгоманова

Опубліковано

2021-03-22

Як цитувати

Бабій, І. (2021). ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 48–52. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2595

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2