ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ АГЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Масліч Світлана Володимирівна, м. Київ, Україна

Ключові слова:

туристична галузь, агенти з організації туризму, інформаційно-аналітична діяльність, інформаційноаналітичні уміння, професійна компетентність, інформація, інформаційно-аналітична компетентність, інформаційні технології, освітньо-кваліфікаційна характеристика

Анотація

У статті розглянуто значення інформаційно-аналітичних умінь у професійній діяльності майбутніх агентів з організації туризму. Здійснено проблемний аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутніх агентів з організації туризму та виявлено необхідність здійснення ними інформаційно-аналітичної діяльності в процесі виконання професійних обов’язків. Зазначено, що фахівці туристичної галузі повинні мати чітко сформовані риси інформаційноаналітичної аналітичної компетентності, яка є складовою їх професійної компетентності. Автором здійснено аналіз освітньо-професійної програми підготовки кваліфікованих робітників туристичної галузі, на основі якого зроблено висновок, що проблемі формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму приділяється не достатньо уваги. Висвітлено актуальність використання інноваційних форм навчання у ПТНЗ для забезпечення підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі відповідно до вимог сучасного ринку праці. Розглянуто організацію навчальної діяльності учнів при викладанні предметів «Інформатика», «Інформаційні технології» та «Інформаційні технології в туризмі». Окреслено напрями подальшого наукового пошуку у розв’язанні проблеми підвищення якості підготовки майбутніх агентів з організації туризму, запропоновано методичні рекомендації з проведення уроків теоретичного та виробничого навчання з професії «Агент з організації туризму».

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Масліч Світлана Володимирівна, м. Київ, Україна

аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Опубліковано

2021-03-22

Як цитувати

Масліч, С. (2021). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ АГЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 70–73. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2601

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2