ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Автор(и)

  • Шамралюк Олена Леонідівна, м. Хмельницький, Україна Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Ключові слова:

технологія, культура, технологічна культура, майстер виробничого навчання, компоненти, критерії, інновація, особистісні якості, творча діяльність, саморозвиток, методична служба

Анотація

В статті розглядається питання розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю як актуальної проблеми сьогодення. З’ясовано, що в умовах інноваційних перетворень від рівня технологічної культури майстрів виробничого навчання залежить ефективність діяльності професійно-технічних навчальних закладів. Узагальнення наукових досліджень провідних вчених дало змогу засвідчити недостатність вивчення поняття «технологічна культура майстра виробничого навчання аграрного профілю». Проаналізовано різні підходи щодо феномену технологічної культури: системно-структурний, культурологічний, аксіологічний, синергетичний, технологічний. Охарактеризовано основні функції технологічної культури: гносеологічну, гуманістичну, комунікативну, дослідницьку, інформаційну, нормативно-організаторську, проектувальну. Автором визначено і охарактеризовано структурні компоненти технологічної культури майстра виробничого навчання аграрного профілю (мотиваційний, аксіологічний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний) та критерії їх сформованості. Констатовано, що досягнення високого рівня технологічної культури забезпечується в системі безперервного розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання. Розкрито роль регіональної методичної служби у розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю шляхом впровадження сучасних організаційних форм регіональної методичної роботи, проведення курсів підвищення кваліфікації із застосуванням інноваційних методів і технологій навчання.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Шамралюк Олена Леонідівна, м. Хмельницький, Україна , Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, аспірант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Опубліковано

2021-03-22

Як цитувати

Шамралюк, О. (2021). ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 89–94. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2606

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2