ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХНЬОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • Волкодав Тетяна Анатоліївна, м. Вінниця, Україна ТОВ «Вінницький коледж менеджменту»

Ключові слова:

пізнавальний інтерес, пізнавальна ініціативність, пізнавальна самостійність, мобільність знань та вмінь, професійне самовдосконалення, професійна компетентність

Анотація

Розкрито поняття пізнавальної активності студентів як інтеграції її основних взаємопов’язаних компонентів (пізнавального інтересу, пізнавальної ініціативності, пізнавальної самостійності, мобільності знань та вмінь). Наведено основні прийоми розвитку пізнавальної активності студентів фінансово-економічного коледжу в процесі вивчення вищої математики в процесі аудиторних та позааудиторних форм роботи, а саме: прийоми розвитку пізнавального інтересу студентів до процесу самостійної роботи та прийоми розвитку пізнавальної ініціативності студентів з метою отримання бонусів в результаті виконаної роботи, розроблено власну систему оцінювання з цією метою. Представлено результати експериментального дослідження щодо визначення рівнів пізнавальної активності студентів у процесі навчання, а також схарактеризовано рівні сформованості вказаної якості. Очевидна наявність структурно-функціональних взаємозв’язків між компонентами пізнавальної активності студента дає підстави зробити висновок про необхідність комплексного і різнорівневого підходу до розробки критеріїв сформованості пізнавальної активності студентів фінансовоекономічного коледжу і оцінки її сформованості. Послідовне комплексне застосування нестандартних прийомів та методів більш ефективно впливає на розвиток пізнавальної активності студентів і такі студенти в майбутньому більш підготовлені до самоосвітньої діяльності, самокорекції та професійного самовдосконалення.

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Волкодав Тетяна Анатоліївна, м. Вінниця, Україна , ТОВ «Вінницький коледж менеджменту»

викладач ТОВ «Вінницький коледж менеджменту»

Опубліковано

2021-03-22

Як цитувати

Волкодав, Т. (2021). ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХНЬОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 94–99. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2607

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3