МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФЕЛЬДШЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Сурсаєва Інна Станіславівна, м. Вінниця, Україна Вінницький медичний коледж імені акад. Д. К. Заболотного

Ключові слова:

експериментальна модель, професійне мислення фельдшера, фахова підготовка, професійна діяльність

Анотація

У статті аналізується модель формування професійного мислення майбутніх фельдшерів у процесі фахової підготовки в медичних коледжах, що містить методологічні підходи (діяльнісний, системний, аксіологічний, гносеологічний, гуманістичний), специфічні принципи формування професійного мислення (принцип проблемності, принцип професійної спрямованості, принцип інтегративності, принцип креативності, принцип комунікативності), дидактичні теорії, педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх фельдшерів (забезпечення розвивального характеру освітнього середовища медичного коледжу у процесі проблемного навчання, здійснення інтеграції змісту природничих та клінічних дисциплін, включення майбутніх фельдшерів у квазіпрофесійну діяльність засобами ігрового моделювання та міжнародного проектування), критерії та показники професійного мислення, рівні сформованості професійного мислення. Модель включає також три етапи формування професійного мислення студентів-медиків:діагностичний (підготовчий), становлення, вдосконалення. Висвітлено результати експериментальної роботи з формування зазначеного феномена.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сурсаєва Інна Станіславівна, м. Вінниця, Україна, Вінницький медичний коледж імені акад. Д. К. Заболотного

викладач Вінницького медичного коледжу імені акад. Д. К. Заболотного

здобувач кафедри педагогіки інституту педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Сурсаєва, І. (2021). МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФЕЛЬДШЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 119–122. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2613

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3