КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Автор(и)

  • Бардашевська Юлія Олегівна, м. Вінниця, Україна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

комунікація, мовленнєвий акт, комунікативна взаємодія, педагогічна взаємодія, парадоксом обличчя, комунікативний конфлікт, комунікативне суперництво, невербальна комунікація

Анотація

У статті розглянута теорія комунікативної взаємодії, типологія та параметри мовленнєвих актів, функція комунікації в системі підготовки майбутніх учителів технологічних дисциплін до педагогічної взаємодії. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні комунікативної взаємодії, типології і параметрів комунікації як базисної складової в системі підготовки майбутніх учителів технологічних дисциплін до педагогічної взаємодії у вищому навчальному закладі. Підготовка майбутніх учителів технологічних дисциплін до педагогічної взаємодії будується на основі органічної єдності загального, особливого та індивідуального. Виходячи з цього окреслюються три найважливіші чинники, за умов реалізації яких уможливлюється досягнення головної мети, а саме:теоетичне визначення суті, структури, законів і правил комунікативної взаємодії в навчально-виховному просторі; виокремлення комунікаційної взаємодії в педагогічному спілкуванні; вивчення та розвиток особистісних ментально-психологічних і мовно-мовленнєвих здібностей і нахилів кожного студента до комунікативної педагогічної взаємодії. Прагматичні чинники комунікативної взаємодії пов'язані із регуляторним комунікативним механізмом, який у науці прийнято назвати парадоксом обличчя. Комунікативна взаємодія – це складне когнітивно-комунікативне явище, яке потребує детального вивчення з позицій моделювання різних типів дискурсу, а також напрацювання методики озброєння уміннями й навичками комунікативної взаємодії майбутніх учителів технологічних дисциплін при підготовці до педагогічної взаємодії.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Бардашевська Юлія Олегівна, м. Вінниця, Україна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Бардашевська, Ю. (2021). КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 143–146. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2619

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4