ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ІНШОМОВНИМИ ТЕКСТАМИ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ В НЕМОВНОМУ ВНЗ

Автор(и)

  • Габрійчук Людмила Едуардівна, м. Вінниця, Україна Вінницький національний технічний університет
  • Тульчак Людмила Володимирівна, м. Вінниця, Україна Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

іншомовні тексти, тексти зі спеціальності, науково-популярна література, науково-технічна література, немовний вуз, методи роботи, навчання іноземній мові, форми читання

Анотація

В даній статті розглядаються деякі особливості роботи з науково-популярною та науково-технічною літературою у немовному вузі. Читання, по суті, є одним з основних видів мовленнєвої діяльності в самостійній роботі студента. Читання відповідає усім цілям навчання ─ практичне оволодіння іноземною мовою, вивчення культури країн, мова яких вивчається, є засобом інформаційної, освітньої і професійно-орієнтованої діяльності студента, а також засобом самоосвіти і рекреативної діяльності студента. Окрім цього, читання дозволяє підтримувати і удосконалювати не лише уміння читати, розуміти і інтерпретувати текст, але і фазові логіко-змістові уміння та когнітивні уміння, пов'язані з переробкою смислової інформації. Цілий ряд питань, що стосуються читання та розуміння технічних текстів, цікавлять викладачів іноземних мов технічних університетів. Читання технічних текстів, в широкому сенсі, включає в себе читання текстів, що стосуються таких сфер як електроніка, медицина, право, економіка або спорт. У вузькому сенсі читання технічних текстів пов'язане з текстами з інженерії, включаючи хімію, інформатику, автомобільну техніку, геологію, і т. д. Різноманітність технічних сфер є нескінченно великою, а термінологія розширюється і змінюється щодня. Більше того, навіть в одній сфері для одного й того ж самого предмету чи явища часто використовуються різні терміни, щоб диференціювати продукти виробництва різних виробників. Наведені види вправ і матеріали демонструють різноманіття форм і методів роботи з іншомовними текстами зі спеціальності в технічному вузі. Розглядається роль вибору методів і прийомів роботи у формуванні продуктивних навичок читання та їх вдосконалення на усіх етапах навчання іноземній мові. Деякі питання проаналізовані як в теоретичному, так і в практичному плані.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Габрійчук Людмила Едуардівна, м. Вінниця, Україна , Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри іноземних мов Вінницького національного технічного університету

Тульчак Людмила Володимирівна, м. Вінниця, Україна , Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри іноземних мов Вінницького національного технічного університету

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Габрійчук, Л. ., & Тульчак, Л. . (2021). ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ІНШОМОВНИМИ ТЕКСТАМИ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ В НЕМОВНОМУ ВНЗ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 165–169. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2625

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4