ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Гандабура Оксана Вікторівна, м. Хмельницький, Україна Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Ключові слова:

саморозвиток, професійний саморозвиток, майбутній педагог, показники професійного саморозвитку, структура професійного саморозвитку майбутніх учителів професійне самовдосконалення, особистісно орієнтоване освітнє середовище, методи інтерактивного навчання

Анотація

В статті розглядається поняття професійного саморозвитку як психолого-педагогічне поняття, представлено визначення поняття професійного саморозвитку майбутніх учителів. Автор визначає показники професійного саморозвитку з погляду змістовно-мотиваційного, організаційно-діяльнісного, технологічного та діалогічного критерію. Розроблено структуру професійного саморозвитку майбутніх учителів, яка включає такі складники: когнітивноемоційний, мотиваційний, технологічний та комунікативний. Це дало можливість визначити функції, етапи процесу професійного саморозвитку майбутніх учителів, умови його успішної організації. Однією з особливостей реалізації професійного саморозвитку майбутнього педагога є створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, яке визначається як складне системне утворення, що ґрунтується на безпосередній та опосередкованій взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу і проявляється в орієнтації навчально-виховного процесу на розкритті внутрішнього потенціалу студента, стимулюванні професійного розвитку та саморозвитку його особистості. Особистісно орієнтоване освітнє середовище представлене в єдності трьох основних компонентів: психологічного (особистісного), дидактичного (методичного) та предметного (зміст і засоби організації). Таке середовище реалізується поетапно: психодіагностичний, мотиваційний етапи, етап проблематизації, корекційний та творчий етапи. Автор аналізує методи інтерактивного навчання, які ефективно сприяють організації особистісно орієнтованого освітнього середовища.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Гандабура Оксана Вікторівна, м. Хмельницький, Україна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, викладач Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Гандабура, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 169–173. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2626

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4