ДИДАКТИЧНИЙ ДИЗАЙН У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Горбатюк Роман Михайлович, м. Тернопіль, Україна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  • Луцик Ірина Богданівна, м.Тернопіль, Україна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Ключові слова:

дидактичний дизайн, професійна освіта, інженер-педагог, компетентнісний підхід, сучасні інформаційні технології, кібернетичні системи, проектування, навчальна дисципліна

Анотація

У статті розглядаються особливості використання дидактичного дизайну в професійній освіті і його вплив на змістову компоненту підготовки фахівців. Відзначено важливість цієї технології для проектування дидактичного забезпечення. Методи і засоби дизайну дозволяють спроектувати навчальне середовище, яке забезпечує розвиток проектно-орієнтованого мислення майбутніх фахівців. Представлено алгоритм поетапного проектування навчальної дисципліни, який сформовано згідно принципів дидактичного дизайну і розкрито суть основних етапів його формування. Наведено спосіб реалізації тактики дидактичного дизайну у процесі структурування змісту та наповнення конкретної дисципліни на прикладі вивчення інформаційних машин і кібернетичних систем. Визначено компетентності, які повинні формуватися на основі вивчення даної дисципліни і програмні засоби, що дозволяють забезпечувати їх засвоєння. Складність із необхідністю постійного оновлення матеріального забезпечення можна компенсувати шляхом задіювання віртуальних лабораторних стендів і тренажерів, що створені за допомогою інструментів Simulink і пакету Fuzzy Logic Toolbox середовища Matlab. Студенти спочатку опрацьовують принципи функціонування демонстраційних бібліотечних моделей, а пізніше, в процесі виконання індивідуальних завдань, забезпечується можливість закріплення отриманих знань, що дозволяє сформувати необхідні компетентності в області застосування кібернетичних систем. Аналіз виконання індивідуальних робіт дозволяє відкориговувати зміст завдань і їх складність, що обумовлює подальший дидактичний розвиток дисципліни. Наведені дослідження підтверджують важливість подальшого оновлення методології дидактичного дизайну.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Горбатюк Роман Михайлович, м. Тернопіль, Україна , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Луцик Ірина Богданівна, м.Тернопіль, Україна , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Горбатюк, Р., & Луцик, І. (2021). ДИДАКТИЧНИЙ ДИЗАЙН У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 173–177. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2627

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4