NPanasyuk@meta.ua АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Панасюк Наталія Леонідівна, м. Луцьк, Україна Луцький національний технічний університет

Ключові слова:

управління якістю підготовки, майбутні інженери-педагоги, технічний університет, магістратура

Анотація

У статті поданий аналіз підходів щодо управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету. Освіта в Україні на даному етапі розвитку має складну структуру європейського типу. У процесі аналізу буде з’ясовано, що управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету є механізмом сприяння активного пошуку нових форм і методів управління. Він надає можливість забезпечити приєднання України до високотехнологічних країн світу і підтримати процеси випереджального характеру в усіх галузях її життєдіяльності. Майже в кожному структурному компоненті визначені освітні рівні (початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, базова професійнотехнічна освіта, вища професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта) та освітньо-кваліфікаційні рівні (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). Адаптація національної системи кваліфікацій України до Європейської системи кваліфікацій (EQF) та запровадження нових підходів до рівня знань, навичок, особистісних і професійних компетентностей випускників вищих технічних навчальних закладів потребує радикальної організаційної перебудови навчального процесу у вищих технічних навчальних закладах. Разом з тим необхідне впровадження нових освітніх підсистем, таких як асинхронна система навчання; активізація самостійної роботи студентів; багаторівневі індивідуалізовані навчальні плани; накопичувальна кредитно-модульна система; розширена шкала оцінювання знань і вмінь.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Панасюк Наталія Леонідівна, м. Луцьк, Україна , Луцький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій Луцького національного технічного університету

Опубліковано

2021-03-30

Як цитувати

Панасюк, Н. (2021). NPanasyuk@meta.ua АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 299–304. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2674

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4