ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

  • Степанченко Наталія Іванівна, м. Львів, Україна Львівський державний університет фізичної культури

Ключові слова:

вчителі фізичного виховання, професійна підготовка, педагогічна система

Анотація

В статті подається аналіз системи професійної підготовки вчителів фізичного виховання, психологопедагогічні підходи до якої не раз змінювалися, трансформуючи зміст професійного навчання в наступні напрями його дослідження: організаційно педагогічні аспекти; особистісно-орієнтовану підготовку; багаторівневу підготовку фахівців; розроблення окремих складових професійно-педагогічної підготовки; допрофесійну роботу; використання національних традицій у системі підготовки фахівців фізичного виховання і спорту; виховну роботу зі студентами; удосконалення методики підготовки вчителів фізичного виховання; розроблення психолого-педагогічних засад професійної освіти в галузі; оновлення змісту спортивно-педагогічної підготовки; формування професійної компетентності та професійної готовності вчителя; формування педагогічної майстерності; формування професійної культури і творчості майбутнього вчителя; упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчання; удосконалення системи самостійної роботи студентів; підготовка студентів до науково-педагогічної роботи; удосконалення системи контролю й управління освітнім процесом. Підсумовуючи короткий аналіз провідних напрямів дослідження педагогічної системи професійної підготовки вчителів фізичного виховання, можна стверджувати, що формування у студентів у процесі навчання комплексу педагогічних компетентностей є однією з основних вимог підвищення якості професійної підготовки випускників ВНЗ галузі фізичне виховання і спорт. Водночас, узагальнюючи результати найбільш вагомих наукових розвідок, можемо стверджувати, що формування та розвиток професійної компетентності та педагогічної майстерності студентів – майбутніх учителів фізичного виховання має відбуватися не спонтанно, а у процесі ефективного професійно спрямованого навчання психологопедагогічних дисциплін.

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Степанченко Наталія Іванівна, м. Львів, Україна , Львівський державний університет фізичної культури

кандидат педагогічних наук, доцент кафедра педагогіки і психології Львівського державного університету фізичної культури

Опубліковано

2021-03-31

Як цитувати

Степанченко, Н. (2021). ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 343–348. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2686

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4