ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Ткачук Тетяна Іванівна Вінницький торговельно-економічний інститут
  • Паславська Інга Болеславівна Вінницький торговельно-економічний інститут

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-132-137

Ключові слова:

педагогічні умови, іншомовна компетенція фахівців економічної сфери, культурологічні тенденції, закладах професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О), майбутні вчителі іноземної мови

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування іншомовної компетенції фахівців економічної сфери в системі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
У статті розкрито сутність методики реалізації педагогічних умов формування іншомовної компетенції фахівців економічної сфери, яку впроваджено в три етапи та перевірено істинність гіпотези дослідження за результативністю статистично-математичних показників. Розкрито, що у структурі іншомовної компетенції фахівців економічної сфери виокремлено інформаційно-когнітивний, мотиваційно-ціннісний та практико-діяльнісний компоненти. Критеріями визначення рівня сформованості інформаційно-когнітивного компонента іншомовної компетентності майбутніх учителів іноземної мови є аксіологічний, лінгвокультурологічний, практично-комунікативний. В аспекті виділених критеріїв та показників обґрунтовано чотири умовних рівні сформованості іншомовної компетенції фахівців економічної сфери у системі професійної підготовки в умовах педагогічного коледжу: початковий, базовий, достатній та високий рівні.
Дослідженням доведено позитивний вплив на формування іншомовної компетенції фахівців економічної сфери з дисциплін спеціальної і психолого-педагогічної підготовки серед студентів педагогічного коледжу. У навчально-змістовий курс фахових дисциплін додано тести, вправи, аудіо- та відеофайли культурологічного спрямування, що позитивно впливає на розвиток їхньої іншомовної компетентності як здатність фахіця через адекватне сприйняття і повагу до інших мов та культур виявляти активну і відповідальну життєву позицію у соціумі.
Згідно результатів експериментального дослідження, розроблена модель формування іншомовної компетенції фахівців економічної сфери, в основі якої представлені нами педагогічні умови та методика їх реалізації, створили основу для впровадження в освітній процес спецсемінару «Культурологічні тенденції майбутніх учителів іноземної мови». За співставленням показників констатувального та формувального етапів дослідження спостерігається підвищення рівня сформованості іншомовної компетенції фахівців економічної сфери в експериментальній групі осіб.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ткачук Тетяна Іванівна, Вінницький торговельно-економічний інститут

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна

Паславська Інга Болеславівна, Вінницький торговельно-економічний інститут

асистент кафедри іноземної філології та перекладу
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця, Україна

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Як цитувати

Ткачук, Т., & Паславська, І. . (2021). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 132–137. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-132-137

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3