ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНОМУ СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Горохівська Тетяна Миколаївна Національний університет «Львівська політехніка»

Ключові слова:

девіантна поведінка, норма, студент, особистість, види девіацій, делінквентна поведінка, адиктивна поведінка, хімічні адикції, нехімічні адикції, проміжні форми адикції, студентське середовище

Анотація

В статті розглянуто проблему виникнення девіантної поведінки у студентському середовищі. Зроблено
аналіз літератури з різноманітних аспектів проблеми девіантної поведінки дітей, підлітків та молоді. Визначено, що
девіантна поведінка – це система вчинків чи окремі вчинки, які суперечать прийнятим в суспільстві нормам і проявляються
у вигляді незбалансованих психічних процесів, неадаптованості, порушенні процесів самоактуалізації та ухиленні від
морального та етичного контролю особистості над власною поведінкою, містить різни причини формування і розвитку.
Виділено соціально-економічні, соціально-педагогічні, соціально-культурні, психологічні та біологічні причини формування
девіантної поведінки. Встановлено, що залежно від способів взаємодії з реальністю та порушення тих чи інших суспільних
норм, виокремлюються наступні види девіацій: делінквентна поведінка, адиктивна поведінка, наркозалежна поведінка,
психопатологічна поведінка. Проаналізовано ті види девіантної поведінки, які найчастіше спостерігаються в сучасному
студентському середовищі – делінквентну і адиктивну поведінку. Виокремлено форми делінквентної поведінки, як
сукупності протиправних вчинків людини: проступки, правопорушення, злочини, а також основні групи адиктивної
поведінки: нехімічні адикції, хімічні адикції, проміжні форми адикції. Запропоновано способи педагогічної профілактики
делінквентної та адитивної поведінки в сучасному студентському середовищі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Горохівська Тетяна Миколаївна, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедра педагогіки та соціального управління Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Посилання

Дроздов О. Ю., Скок М. А. Проблеми агресивної поведінки особистості. / О.Ю. Дроздов, М.А. Скок. – Чернігів: ЧДПУ

ім. Т.Г. Шевченка, 2000. – 156 с.

Єгорова О.Б., Кизим Г.С., Ільїнська Н.С. Прояв девіантної поведінки студентів-психологів із вираженою

функціональною асиметрією головного мозку / О.Б. Єгорова, Г.С. Кизим, Н.С. Ільїнська // Проблеми сучасної психології: Збірник

наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол.: С.Д. Максименко

(голова), Л.А. Онуфрієва та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – Вип. 26. – С. 186-198.

Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения) / Е.В. Змановская. – М.: Издат. центр

«Академия», 2003. – 288 с.

Кон И. С. Психология ранней юности: Кн. для учителя / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.

Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки: Навч. посіб. – К.: ВПУ «Київський університет», 2002. – 308 с.

Оржехівська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх / В.М. Оржехівська. – К.: ІЗМН, 1996. – 365 с.

Самойлов А.М. Нехімічні та проміжні форми адитивної поведінки підлітків / А.М. Самойлов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць / [ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.]. – Київ – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – Вип. 39. – С. 69-73.

Соціальна педагогіка / За ред. Капської А.Й. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности / Д. Зиглер, Л. Хьелл. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 608 с.

Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л. Б. Шнейдер. – М.: Академический проект; Трикста,

– 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-13

Як цитувати

Горохівська, Т. (2016). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНОМУ СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (44), 294–298. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/3150

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають