РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ – ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩОГО СКЛАДНИКА ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Пінчук Ольга Павлівна Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
  • Прокопенко Алла Анатоліївна Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-54-69

Ключові слова:

цифрова компетентність, військове управління, військова освіта, ІКТ, професійний розвиток упродовж військової кар’єри, STEM

Анотація

У статті представлено авторське бачення перспектив розвитку та шляхів осучаснення та вдосконалення змісту військової освіти. Висвітлено проблему формування цифрової компетентності офіцерів військового управління, а також проблему визначення шляхів ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів вищої військової освіти, системі підвищення кваліфікації. Обґрунтовано необхідність підготовки військових фахівців до професійної діяльності з використанням засобів сучасних цифрових технологій. Визначено основні напрями формування й розвитку цифрової компетентності офіцерів військового управління, а саме: інформаційна грамотність, спілкування та співпраця, створення цифрового контенту, безпека та захист персональних даних. Наголошено на тому, що підсилення уваги до цих складників є вимогою сучасності, усвідомленою потребою військових фахівців, може істотно вплинути на їх професійний розвиток упродовж кар’єри. Визначено поняття «професійна компетентність офіцерів військового управління» як складне, інтегроване, професійне утворення офіцерів оперативної ланки управління, що проявляється в їх підготовленості, здатності та готовності мобілізувати й застосувати знання, уміння, навички, військово-професійний досвід і професійно важливі якості у процесі виконання ними посадових обов’язків в умовах бойової та Розглянуто питання формування готовності до володіння офіцерами STEM-технологій та використання їх у професійній діяльності. Проаналізовано стан і особливості розвитку сучасних STEM-підходів в освітньому процесі інших країн: США, Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур. на думку авторів застосування STEM-технологій, під час практичної підготовки офіцерів військового управління сприятиме їх особистісно-професійному розвитку та кар’єрному зростанню.
Висвітлено результати опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Зокрема, з’ясовано ставлення та потреби офіцерів військового управління щодо навчання й підвищення фахового рівня.
Запропоновано ідею щодо перспективного плану розвитку військової освіти, що реалізується в навчальній та дослідницькій діяльності, а також розробленні методики формування цифрової компетентності офіцерів військового управління, для забезпечення їх неперервного професійного розвитку.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Пінчук Ольга Павлівна, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України,

м. Київ, Україна

Прокопенко Алла Анатоліївна, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Молодший науковий співробітник наукового центру дистанційного навчання
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського,
аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-15

Як цитувати

Пінчук, О., & Прокопенко, А. (2021). РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ – ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩОГО СКЛАДНИКА ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (62), 54–69. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-54-69

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1