ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ З ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО»

Автор(и)

  • Слободянюк Ірина Юріївна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-45-52

Ключові слова:

національна онлайн-платформа з цифрової грамотності; веб-портал «Дія. Цифрова освіта»; підготовка бакалаврів спеціальності 081 Право; освітні серіали (курси)

Анотація

В умовах цифровізації всіх сфер діяльності людини, юридична галузь також зазнає
трансформацій. Очевидно, це має бути враховано і під час підготовки майбутніх правників. У
статті обґрунтовується необхідність модернізації підготовки бакалаврів спеціальності «Право» у
частині, що стосується опанування сучасними цифровими технологіями та їх подальшого
використання в професійній діяльності. На основі аналізу Стандарту вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право виокремлено
компетентності та результати навчання, формування яких безпосередньо залежить від якісного
опанування сучасних інформаційно-цифрових технологій. Виокремлено ключові питання, які
варто включити до змістового наповнення дисципліни, що відповідатиме за формування цифрової
грамотності. Запропоновано використовувати контент національної онлайн-платформи з цифрової
грамотності веб-порталу «Дія. Цифрова освіта» під час фахової підготовки студентів спеціальності
«Право». Описано структуру та особливості роботи з онлайн-платформою. Серед усього контенту
виокремлено освітні серіали (курси), які доречно використовувати при підготовці студентів
спеціальності «Право». Коротко охарактеризовано особливості кожного курсу та окреслено
перелік питань, які розглядаються. З метою підготовки до складання національного тесту на
визначення рівня цифрової грамотності, запропоновано до перегляду перелік освітніх серіалів,
розміщених на онлайн-платформі. Зазначено, що освітні серіали (курси) можуть бути
рекомендовані викладачем як різновид неформальної освіти. Зроблено висновки щодо векторів
модернізації підготовки здобувачів освіти спеціальності «Право» та визначено необхідність
подальшого вивчення методичних засад впровадження сучасних онлайн-інструментів та контенту
освітніх платформ у освітній процес.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Слободянюк Ірина Юріївна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки, психології та фахових методик,
Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського», м. Бар, Україна

Посилання

Очеретяний В.В. Аспекти цифровізації професійних послуг юриста. Соціально-економічні трансформації

у розвитку держави : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 22-23 квітня 2021 р.: у 2-х т. Т.1.

Ч.2. / За заг. ред. В.І. Мельник. Тернопіль: Крок, 2021. С. 55-57.

Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта”: Постанова Кабінету

Міністрів України від 10.03.2021 р. No184. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/184-2021-%D0%BF#n11.

Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) рівня

вищої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 р. No644. URL:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-bakalavr-

-20.07.2022.pdf

Тілікіна Н.В. Медіа-, інформаційна і комп’ютерна грамотність як компоненти цифрової грамотності.

Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2021. Том 29. С. 46-56.

Храпенко О.О. Застосування системи «Електронний суд» у підготовці студентів-юристів. Інформаційні

технології і засоби навчання. 2019. No70(2). С. 155-164.

Цифрові юристи: освітній серіал. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-lawyers.

«Цифрові юристи»: Мінцифра презентувала освітній серіал про legal tech. Юридична газета online:

всеукраїнське професійне юридичне видання. 14 грудня 2020 р. URL:

https://yur-gazeta.com/golovna/cifrovi-yuristi-mincifra-prezentuvala-osvitniy-serial-pro-legal-tech.html.

Цифрові юристи 2.0: освітній серіал. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-lawyers-2.

Персональні дані: освітній серіал. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/personaldata.

Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google: освітній серіал. URL:

https://osvita.diia.gov.ua/courses/civil-servants.

Електронний підпис: освітній серіал. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-signature.

Основи кібергігієни: освітній серіал. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyber-hygiene.

Обережно! Кібершахраї: освітній серіал. URL:

https://osvita.diia.gov.ua/courses/attention-cyber-fraudsters.

Кіберняні: освітній серіал. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny.

Маньгора В.В. Інформаційно-правове забезпечення юридичної освіти. Інформація і право. 2020. No 1(32). С. 138-144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-25

Як цитувати

Слободянюк, І. (2023). ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ З ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО». Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 45–52. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-45-52

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1