[1]
Гуревич, Р., Пархоменко , В. , Кадемія , М. і Опушко , Н. 2021. МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОНЛАЙН НАВЧАННІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. (Бер 2021), 23–36. DOI:https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-23-36.